Ingen behandler smittede beboere uten smittevernutstyr

Alle sykehjemsansatte som behandler beboere som har mistenkt eller har fått påvist koronasmitte, bruker smittevernutstyr når de er nær beboerne.

Det er påvist smitte blant både beboere og ansatte ved flere av sykehjemmene i Drammen kommune. I media er det blitt presentert slik at det kan forstås som at ansatte behandler smittede beboere uten smittevernutstyr.

- Dette stemmer ikke. Våre rutiner skal ivareta både beboernes og medarbeidernes sikkerhet, og nødvendig utstyr brukes når medarbeiderne våre behandler smittede beboere, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han understreker at det ikke er ubegrenset med smittevernutstyr. Dette er ikke spesielt for Drammen kommunes del. Slik er det i resten av Norge og verden for øvrig.

Rutiner for bruk av personlig smittevernutstyr i Drammen kommune følger til enhver tid de nasjonale retningslinjene, slik de publiseres på Folkehelseinstituttets nettsider. Når det skjer endringer her implementeres det i bruk hos kommunens ansatte.

- Vi har ikke hatt nok smittevernutstyr til at vi kan la friske medarbeidere bruke smittevernutstyr i behandlingen av beboere som ikke har fått påvist smitte eller hvor det foreligger mistanke om smitte. Da ville vi ha brukt opp lagrene av smittevernutstyr og rett og slett gått tom. Vi ville da ha stått i en situasjon hvor vi manglet smittevernutstyr til behandling av smittede personer. Denne typen bruk er heller ikke i tråd med nåværende nasjonale føringer, sier Johannessen.

Han er klar over at det kan være et problem at medarbeidere som blir syke, har vært på jobb rett før de får symptomer. I verste fall kan de da ha smittet enten beboere eller kolleger.

- Det er en mulighet for at dette skjer når det ikke brukes smittevernutstyr hele tiden. Men det er altså begrenset med smittevernutstyr over alt. Og vi må bruke utstyret riktig, slik at vi sikrer nok utstyr til alle som har fått påvist smitte. Samtidig er det altså ikke sånn at ansatte mangler smittevernutstyr til behandling av smittede beboere og på den måte utsetter seg selv for smittefare på jobb og i verste fall sprer smitte fra beboer til beboer ved ikke å beskytte seg selv, sier kommuneoverlegen.

Han påpeker at ingen medarbeidere skal gå på jobb hvis de har noen form luftveissymptomer.

- Hvis man hoster eller harker litt, så ville man kanskje i en normal situasjon ha gått på jobb. Nå gjør man ikke det. Alle som har tegn til luftveisinfeksjon, skal holde seg hjemme til én dag etter at symptomene har forsvunnet, sier han.