Fra mandag 22. juni åpner innbyggertorget på Bragernes igjen. Åpningstiden blir mandag–fredag kl. 09.00–15.00.

Rådhuset i Drammen
BILDE: Publikum kan igjen besøke innbyggertorget på rådhuset.

De ansatte på innbyggertorget kan svare på generelle spørsmål og her vil du også kunne få turistinformasjon i sommer.

Det blir en gradvis gjenåpning av innbyggertorgene. Av smittevernhensyn åpnes ikke innbyggertorgene i Svelvik og Mjøndalen for publikum ennå. Her foregår det også ombygging av lokalene for øyeblikket.

For å gjøre gjenåpningen trygg både for ansatte og besøkende, er det iverksatt flere smitteverntiltak, og de ansatte vil påse at disse følges.

Ønsker du å drive med salg, servering og skjenking, åpnes det nå for avleggelse av kunnskapsprøven og etablererprøven igjen. Prøven gjennomføres ved innbyggertorget på Drammen rådhus. For å avlegge prøve, må du melde deg opp i forkant og få tildelt tid. 

Det blir likevel noe redusert tilbud den første tiden. Det åpnes ikke for personlig byggesaksveiledning, men har du et generelt spørsmål, kan en skriftlig henvendelse sendes inn via nettskjema eller sendes til

Sommertid på sentralbordet

Fra mandag 22. juni og til 17. august, er det sommertid på sentralbordet. Da kan du nå kommunen mellom kl. 09.00-15.00 på telefonnummer 32 04 00 00 eller på chat.

Vi minner om at de generelle smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet gjelder fortsatt:

  • Hold avstand
  • Vask eller desinfiser hendene
  • Hold deg hjemme om du ikke er frisk

Velkommen til innbyggertorget!