Har du fått invitasjon til folkehelseundersøkelsen?

Fra 8.–26. november gjennomføres en av Norges største folkehelseundersøkelser, denne gangen i Viken. 250.000 innbyggere over 18 år blir spurt om egen helse, trivsel og livskvalitet. Det kommunens innbyggere svarer har betydning for utviklingen av tjenestetilbudet.

De som er invitert oppfordres til å svare

Undersøkelsen er i regi av fylkeskommunen og Folkehelseinstituttet. For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig å vite hvordan innbyggerne har det. Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021 skal gi kunnskap som kan bidra til å forbedre folks livskvalitet, trivsel og helse.

– Vi oppfordrer Drammens innbyggere, som har blitt invitert, til å svare på undersøkelsen. Folkehelseundersøkelsen er viktig i kommunens arbeid med å utvikle gode tilbud og tjenester til de som bor her. Når mange svarer får vi gode datagrunnlag, sier Kebel Marin Fleites, rådgiver, Folkehelse og frivillighet i Drammen kommune.

Rundt 20.000 innbyggere i Drammen kommune er invitert til å svare på undersøkelsen. Invitasjonen skjer via SMS og e-post. Det er bare de son er invitert som skal svare. 

Av alle i Viken som svarer trekkes det ut 5 personer som får hvert sitt gavekort på 5000 kroner. Vinnerne vil bli kontaktet av Viken fylkeskommune etter at undersøkelsen er avsluttet.

Det tar omtrent 20 minutter å svare på undersøkelsen. Fredag 26. november er siste frist for å svare. De første resultatene av undersøkelsen er ventet tidligst åtte uker etter dette.