Dialogmøte om næringsutvikling

Har du innspill til arbeidet med kommuneplanens arealdel, strategisk næringsplan og klimastrategi? Representanter for næringslivet og andre samarbeidspartnere inviteres til dialogmøte med politikere i Drammen kommune ved formannskap og gruppeledere.

Ordfører Monica Myrvold Berg
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg ser frem til å møte reprensentanter for næringslivet og andre samarbeidspartnere 26. april.

Gjennom vedtak av kommuneplanens samfunnsdel har Drammen kommune blant annet tatt mål av seg til å bli Norges grønneste kommune og et attraktivt næringssentrum. Disse målene kan bare nås gjennom samarbeid med næringslivet og andre relevante samfunnsaktører.

Formålet med møtet er å gi felles innsikt i kunnskapsgrunnlag, drøfte sentrale problemstillinger, og samle innspill til de nevnte planprosessene, og vil ta utgangspunkt i følgende hovedproblemstillinger:

  • Drammen skal bli et attraktivt sted for næringsvekst – hva er da de viktigste grepene vi må ta?
  • Drammen skal bli Norges grønneste kommune – hvilke vekstmuligheter ligger i dette for næringslivet?

Møtet holdes i Børsens festsal, tirsdag 26. april klokken 13–16.

– Vi håper du vil sette av tid til å komme med dine innspill, og ha dialog med politikere i Drammen kommune. Det er begrenset antall plasser for fysisk deltagelse, så meld deg på så snart som mulig om du vil delta, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Møtet vil også bli streamet. Streamen kan sees nedenfor.

Påmeldingsfrist er 19. april. Påmelding gjøres på Næringsforeningens nettside