Åpen kontordag om kvikkleiresikring i Mjøndalen

I sommer starter sikringen av området Vika mot utglidninger. I den forbindelse inviteres beboere og andre interesserte til åpent møte 21. mars i Adventskirken. Dagen etter blir det åpen kontordag på knutepunktet.

Sist endret:

Prosjektlederne Udnæs og Leirvik står ved siden av Vrangbekk. Bakken er dekket av snø.
VELKOMMEN: Prosjektlederne (f.v.) Erik Udnæs fra Drammen kommune og Tore Leirvik fra NVE inviterer til informasjonsmøte og åpen kontordag. Her står de ved Vrangbekk, hvor det skal fylles på med steinmasser i bekken og oppover i terrenget på begge sider.

Informasjonsmøte

På møtet vil kommunen og NVE informere om prosjektet og konsekvenser anleggsarbeidet vil få for dem som bor og ferdes i området. Totalt skal det fylles på ca. 25 000 kubikkmeter med stein i Vrangbekk. Dette vil føre til mye trafikk på smale veier.

 • Tid: Tirsdag 21. mars kl. 18
 • Sted: Adventskirken, Fjerdingen 1, 3050 Mjøndalen

Åpen kontordag

Onsdag 22. mars er prosjektlederne fra kommunen og NVE til stede på knutepunktet i Mjøndalen fra kl. 9 til kl. 19. Da kan du komme innom og få svar på spørsmål som gjelder din eiendom eller hvis det er noe annet du lurer på om prosjektet.

Dette er prosjektet – Skal sikres mot utglidninger

Det har lenge vært kjent at området som kalles Vika i Mjøndalen ligger på kvikkleire. Det har de senere årene vært gjennomført grundige utredninger av Norges Geotekniske Institutt (NGI) på oppdrag fra NVE. NVE anbefaler disse sikringstiltakene mot kvikkleireskred:

 • å fylle opp masser i bunnen av skråningene, som motvekt og støtte
 • å erosjonssikre bekken, slik at den ikke graver inn og gjør skråningen brattere eller utløser overflateskred

Her kan du lese NGIs rapport

NGI har også utført beregninger for to skredscenarier, et stort og et av litt mindre omfang. Rapporten viser at det kan få alvorlige konsekvenser dersom et skred utløses. NVE har derfor prioritert å sikre dette området mot utglidning. NVE finansierer 80 % av prosjektet, mens kommunen finansierer resten.

Her kan du lese NGIs geotekniske utredning av kvikkleiresonen

Fakta om prosjektet

 • Er en del av arbeidet med flomsikringen av Mjøndalen
 • Arbeidet er beregnet å koste ca. 17 millioner kroner. NVE bekoster 80 %, kommunen resten
 • For å forhindre erosjon og stabilisere massene skal det fylles på ca. 25 000 kubikkmeter med stein i og langs Veia og Vrangbekken. Dette tilsvarer ca. 2500 lastebillass
 • Bunnen av bekken blir steinsatt og hevet med 0,5 til 2 meter. Bredden på bekken og hvor mye stein som legges oppover skråningene langs bekken vil variere med terrenget.
 • Arbeidene vil foregå på hverdager mellom kl. 7–19.
 • Det skal bygges anleggsvei ved siden av Kringlaveien
 • Riggplass vil være på jordet ved Kringlaveien
 • Det vil bli montert en rekke sensorer i grunnen for å kontinuerlig overvåke eventuelle forandringer

Se også prosjektets side: Flom- og kvikkleiresikring i Mjøndalen

Tegning som viser hvordan bekken og sidene langs bekken vil bli steinsatt for å forhindre erosjon.
PRINSIPPSKISSE: Tegningen viser hvordan sikringsarbeidene er gjennomført. Det er lagt mye stor stein både i bekken og oppover skråningen. Bekken blir ca. 6 meter bred og løftet 0,5 til 2 meter.