Enten du er på tur til fots, på ski eller skøyter, skal du vite at det kan være utrygt å ferdes på islagte vann, blant annet i Drammensmarka.

Farlig is-skilt
BILDE: Enkelte steder er dette skiltet satt opp for å markere farlig is. Andre steder ikke, så når du ferdes på isen over vann og bekker må du sjekke om isen er trygg og tykk nok til å gå på.

Skumle bekkeutløp

– Alle vann er i utgangspunktet skumle på grunn all nedbøren som kom før kulda. Det kom mye snø på isen, før isen frøys ordentlig til. Det er fortsatt mye vann i bekker og myrer, og spesielt bekkeos er skumle, sier fagleder Natur, Torbjørn Bogen, som gir følgende råd:

– Før du går utpå, kontroller isens tykkelse som er nærmest land.

Gå aldri alene på isen

– Alle islagte vann er utrygge i prinsippet. Vi advare mot å gå på vann, med mindre de som vil utpå isen har erfaring og er i stand til å vurdere isens kvalitet og tykkelse, sier teamleder i Anlegg, idrett og natur, Ivar Gaaserud Pettersen, og kommer med en klar oppfordring:

– Gå aldri alene. I tillegg må man ha utstyr, som blant annet ispigger i snor og kasteline i pose, slik at man kan redde seg opp av vannet dersom man går gjennom isen.

Ha gjerne også med ei øks i sekken, slik at du kan hogge i isen for å finne ut om tykkelsen er 10 centimeter eller mer.

 

Blektjern is- og snølagt
BILDE: Blektjern en vakker vinterdag. Snø- og islagt, men gå utenom tjernet hvis du ikke er sikker på om isen er trygg nok.