Vil du jobbe som valgmedarbeider?

13. september er det stortings- og sametingsvalg i Norge. Til det trengs det valgmedarbeidere. Monica Myrvold Berg og Kristin Surlien oppfordrer folk til å melde seg for å utføre en viktig jobb.

- Dette er en flott mulighet for våre innbyggere til å være med å bidra for fellesskapet og demokratiet, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

- Det er både en viktig og samfunnsnyttig jobb, tilføyer Kristin Surlien. De er henholdsvis leder og nestleder i valgstyret i Drammen kommune.

Begge to har tidligere selv jobbet som valgfunksjonærer, og skulle gjerne gjort det igjen.

Monica Myrvold Berg og Kristin Surlien står bak to valgurner.
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg og Kristin Surlien er leder og nestleder i valgstyret i Drammen kommune.

- Det er veldig gøy å jobbe med valg. Det føles nyttig, og i tillegg er det fint å se hvordan denne kjempestore jobben som et stortingsvalg er, blir gjennomført på en så god og riktig måte, sier Surlien.

Siden 2011 har ikke politikere i Drammen kunne stille som valgmedarbeidere, men både Surlien og Myrvold Berg har jobbet på valgdagen flere ganger før det.

- Det er et enormt stort apparat som er i sving på valgdagen, og måneden før valget. Det er spennende å få oppleve et valg fra innsiden, så jeg håper innbyggere i Drammen som har lyst på en bijobb for en periode, eller som føler at dette er en nyttig og viktig jobb, melder sin interesse. Det er en god jobberfaring å ha med seg videre i livet, sier ordfører Myrvold Berg.

Her kan du lese mer om stortings- og sametingsvalget 2021.

300 personer på valgdagen

For å kunne gjennomføre stortings- og sametingsvalget 13. september 2021 i Norge, trengs det altså mange valgmedarbeidere. Drammen kommune trenger folk som både kan jobbe med gjennomføring av forhåndsstemmingen mellom 10. august og 10. september, og på selve valgdagen 13. september. Så er du mellom 16-70 år, kan prate og forstå norsk, og har lyst til å jobbe som valgfunksjonær, da kan du melde din interesse. Arbeidet er lønnet.  Bli valgmedarbeider. 

Tidligere har Drammen kommune brukt ansatte i kommunen, samt pensjonister, til å ta vaktene i forhåndsstemmelokalene før valget, og på valgdagen.

- Både på grunn av kommunesammenslåingen og på grunn av koronasituasjonen, har vi ikke så mye interne ressurser til klare å utføre denne jobben på egenhånd, forklarer Myrvold Berg, og legger til:

- Det er veldig mange ansatte vi ikke kan ta ut av vanlig drift, derfor håper vi kommunens innbyggere kan melde sin interesse til disse jobbene.

På selve valgdagen trengs det 300 personer som jobber som valgfunksjonærer, mens i perioden mellom 10.august og 10. september trengt det 100 personer som jobber som valgfunksjonærer. 
Sammen skal de sørge for en korrekt og sikker valggjennomføring med tillit hos innbyggerne.

Monica Myrvold Berg viser frem et valgfunksjonærkort fra Drammen kommune.
BILDE: Drammen kommune trenger valgmedarbeidere til forhåndsstemmeperioden og til selve valgdagen 13. september.

Fritt og hemmelig valg

I Norge har vi et demokrati. Nå kan altså du være med på å bidra med gjennomføringen av valget 2021, slik at Stortingets representanter blir valgt gjennom et fritt og hemmelig valg.

Demokrati betyr folkestyre. Dette er styreformen i Norge, og det framkommer uten forbehold av Grunnloven (§ 49 første ledd første punktum): «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget» Grunnlovsbestemmelsen sier deretter at «Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg».