Forskriften om forebygging av koronasmitte i Drammen forbyr i dag innendørs arrangementer. Men nå er det klart at ideelle organisasjoner som organiserer julefeiring for sårbare grupper, får tillatelse til å arrangere juleselskap med inntil 15 gjester til stede om gangen.

- Det er bare et par uker igjen til jul, og mange gleder seg til roligere dager sammen med familien. Men det er ikke alle som er i den heldige situasjonen. Mange sliter eksempelvis med ensomhet eller rusavhengighet. Vi må gjøre det vi kan for at de også skal få en best mulig jul. Heldigvis har vi flere ideelle organisasjoner som organiserer julefeiring for sårbare grupper. Jeg er glad for at vi, til tross for koronapandemien, åpner for at disse organisasjonene kan invitere til julefeiring for dem som kanskje trenger det aller mest også i år, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Halvfigur av Monica Myrvold Berg
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg.

Forskriften som er vedtatt av formannskapet i Drammen kommune, gjelder fram til og med 16. desember. Ordføreren synes det er godt at hun allerede nå kan sende en positiv beskjed til de ideelle organisasjonene om at de kan planlegge julefeiring også i år.

Politisk enighet

- Jeg har hatt kontakt med de øvrige gruppelederne i kommunestyret, og det er bred enighet mellom alle partiene om at vi må legge til rette for at sårbare grupper også kan få ta del i julefeiringen sammen med andre mennesker. Forhåpentligvis er dette et godt signal både til organisasjonene og alle dem som benytter seg av tilbudene deres i julehøytiden, sier ordføreren.

Hun understreker imidlertid at smittesituasjonen i Drammen gjør at julefeiringen i år ikke blir helt som vanlig for de ideelle organisasjonene eller dem som deltar på markeringen av julehøytiden. Det er fortsatt mye smitte blant befolkningen, og dette må det tas hensyn til inn mot jul.

- Vi må dessverre sette en grense på maks antall deltakere. Det er viktig at vi ikke samler for mange mennesker på ett sted samtidig. I tillegg gjelder de vanlige smittevernreglene med god avstand, god håndhygiene, god hoste- og nysehygiene og at man ikke deltar på disse arrangementene dersom man har symptomer på sykdom. Dersom alle klarer å følge disse reglene, håper vi at alle som deltar på disse julefeiringene, kan gjøre det uten fare for å smitte andre eller bli smittet selv, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Regelen om maks 15 gjester gjelder pr. arrangement. Dersom det er stor interesse for å delta på julefeiringen og organisasjonene har kapasitet til det, er det åpning for å ha flere arrangementer på samme dag eller arrangementer over flere dager. Personer som er med og arrangerer feiringen kommer i tillegg til de 15 gjestene.

Åpner for ti gjester privat

Muligheten til å ha inntil 15 gjester gjelder kun for ideelle organisasjoner som arrangerer julefeiringer. Men ordføreren og gruppelederne i kommunestyret er enige om å følge de nasjonale retningslinjene for julehøytiden. Det innebærer at man kan ha inntil ti gjester ved to anledninger i julehøytiden.

- Vi åpner for at man kan ha ti gjester på besøk i privat sammenheng inntil to ganger i jula. Det gjør det forhåpentligvis mulig å feire en så normal julaften som mulig. Men det er viktig å huske at man skal holde god avstand til hverandre. Har du ikke nok plass til at alle kan holde minst én meters avstand til hverandre, så må du invitere færre gjester. Reglene om avstand kan ikke overses bare fordi man ønsker å invitere ti personer. Ingen av oss ønsker en kraftig smitteøkning over nyttår fordi vi har vært på tett på hverandre i for store selskaper i jula, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Eventuelle andre endringer i forskriften blir vurdert under formannskapets ekstraordinære møte onsdag 16. desember.