Koronasituasjonen har ført til en markant økning i registrerte brukere på NAV og en markant økning av personer som har søkt om dagpenger. Fra mandag 30. mars kan du søke om forskudd på dagpenger for å få penger utbetalt før påske.

Leder av NAV- Drammen Katrine Christiansen orienterte om situasjonen rundt arbeidsledigheten i Drammen under pressekonferansen til Drammen kommune sist fredag.

Mellom 16. og 25. mars kom det til 5600 nye brukere til NAV Drammen. Arbeidsledigheten i Drammen kommune er dermed på 11.6 prosent, noe som tilsvarer 6030 ledige. Den største økingen er blant dem som er under 30 år.

Utbetaling før påske

Den store andelen ledige og permitterte har ført til en stor økning av søkere som ønsker dagpenger.

-  Av de 6030 som er arbeidsledige, har 5600 søkt om dagpenger, fortalte Katrine Christiansen.
Pågangen er stor, men Christiansen kan opplyse om at man likevel fra mandag ettermiddag kan søke om å få forskudd på utbetaling av dagpenger før påske.

- Man må søke mellom mandag ettermiddag og innen fredag 3. april. Da vil de være sikret penger inn før påske, sa Christiansen.

Hun fortalte videre at det nå har kommet nye sentrale føringer, som gjør at de som er i ferd med å nå maksgrensen for hvor lenge de kan motta dagpenger, nå får forlenget perioden sin til ut juni.

Har rigget lokale telefonlinjer

NAV opplever en enorm pågang på telefon. Ved NAV Drammen er det derfor nå rigget lokale telefonnumre, slik at folk enklere skal få direkte kontakt med NAV.

Disse telefonnumrene finner du her:
NAV Drammen