Kan tilby undervisning på over 25 språk

Mens andre skoler har tatt ferie, har det ved Drammen voksenopplæring vært stor aktivitet. Motiverte deltakere på kurs i samfunnskunnskap har de to siste ukene gjennomgått 50 timers opplæring, og fått undervisning på et språk de forstår.

Nyankomne flyktninger og innvandrere skal ha 50 timer opplæring i samfunnskunnskap og kommunen skal tilby dette snarest mulig etter ankomst, på et språk de forstår. Når de har fullført 50 timer, skal deltakerne opp til en prøve som må bestås for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse. Målgruppen for kurset er personer mellom 16 og 67 år som har oppholds- eller arbeidstillatelse.

Drammen kommune er foregangskommune når det gjelder opplæring i samfunnskunnskap og Språktjenester ved Drammen voksenopplæring organiserer kurs for både innbyggerne i Drammen og for 15 andre nabokommuner. 

Når skolene ellers stenges for ferien, holder Voksenopplæringen på i to uker til. Undervisningen er lagt til  grunnskolens ferier, siden dette passer mange av deltakerne som ellers går på norskkurs. Det legges opp til 25 timer undervisning hver uke i stedet for å dele opp over lengre tid. Dette gjør det også lettere for deltakere fra andre kommuner å delta på kurs. 

Kunnskap på et språk deltakerne forstår

– Undervisningsspråket er avhengig av hvor mange av deltakerne som har samme språk ved kursstart. Er det over tre deltakere med samme språk, vil vi som regel gjennomføre kurs på dette språket. Vi har mulighet til å gjennomføre kurs på over 25 ulike språk, forteller avdelingsleder for Språktjenester, Süleyman Günenc.

I løpet av de to ukene skal sju ulike tema gjennomføres. På pensum står: 

  • Ny innvandrer i Norge
  • Historie, geografi og levesett
  • Barn og familie
  • Helse
  • Utdanning og kompetanse
  • Arbeidsliv
  • Demokrati og velferdssamfunn

Les mer om kurs i samfunnskunnskap

– Deltakerne skal reflektere og forberede seg og sine barn i forhold til å møte det norske samfunnet, forteller Süleyman Günenc.

Ønsker å forstå det norske samfunnet

Norge Flores Falcón, Carolina Cisneros, Alisia Estrada, Eneida Garcia Alvarez og Heidy Vásquez
BILDE: Eneida Garcia Alvarez (stående) underviser Norge Flores Falcón, Carolina Cisneros, Alisia Estrada og Heidy Vásquez i samfunnskunnskap.

Eneida Garcia Alvarez er lærer for en gruppe spansktalende deltakere. Hun jobber til vanlig som ungdomsskolelærer i Drammensskolen og underviser i matematikk og språk, men har siden 2008 også jobbet med undervisning i samfunnskunnskap ved Voksenopplæringen.

Hun underviser denne gangen deltakere som kommer fra Cuba og Venezuela. Deltakerne har bodd i Norge fra fire måneder til to år.

Én av deltakerne forteller at hun fikk tilbud om å ta kurset på norsk først, men at det ble for vanskelig. Hun er derfor veldig takknemlig for at hun nå kan ta det på sitt eget språk. At det er mye, men viktig informasjon som formidles på kurset, er deltakerne enige i. Da er det bedre å få det formidlet på et språk man behersker.

Kunnskap om hvordan utdannings- og helsesystemet fungerer gir trygghet. Det samme gjør kunnskap om lover og regler. Å få snakke om og diskutere kulturforskjeller og reflektere over hvorfor det norske samfunnet er som det er, er også nyttig, mener deltakerne.

Eneida Garcia Alvarez legger opp til et variert undervisningsopplegg med gruppediskusjoner, oppgaver underveis og digitale quizer. Det gjennomføres også "eksempelprøver " på slutten av hver uke, for å forberede deltakerne på prøven de skal ta til slutt.

I et annet klasserom er det samlet deltakere bosatt i Drammen, Kongsberg, Modum og Lier. Her undervises det på Tigrinja, som er et språk som snakkes i Etiopia.

Deltaker på samfunnsfagskurs
BILDE: Underviser Solomon Zeray (blå skjorte) med noen av deltakerne på kurset.

Solomon Zeray har jobbet i ni år som underviser ved kurset. Til vanlig jobber han med velkomstklassen i Lier kommune som miljøarbeider og  tolk. Motiverte deltakere gjør at han ønsker å komme tilbake år etter år.

Deltakerne uttrykker at samfunnsfagskurset er viktig for å forstå det norske samfunnet og bli best mulig integrert. Motivasjonen blant deltakerne er stor. De lærer om lover og regler, plikter og rettigheter, demokrati og ytringsfrihet.

Det er også viktig å vite om norsk historie, både eldre og nyere. Det å lære om barneoppdragelse og om forskjellige familieformer mener deltakerne er viktig, da det kan være store kulturforskjeller. Praktisk informasjon om hvordan man søker jobb, gjennomfører intervju og jobbkultur i Norge, dekkes også gjennom kurset.

For å relatere undervisningsstoffet til hverdagen, henter Solomon Zeray informasjon fra aviser, nett og andre kilder, i tillegg til det ordinære undervisningsopplegget.

Tilbyr fjernundervisning

Drammen Voksenopplæring tilbyr også kurset som nettbasert undervisning for fjerntliggende kommuner.

På et rom i andre etasje på Språktjenesten sitter Umar Bani Fadir. Han underviser en gruppe fra en kommune på Nordmøre. All undervisning skjer via videokonferanse og språket er arabisk.

Umar Bani Fadir driver med fjernundevisning av samfunnskunnskap
BILDE: Gjennom videokonferanse kan Umar Bani Fadir undervise deltakere som ikke kan møte opp fysisk.

Umar Bani Fadir, som til vanlig jobber som tolk i Språktjenesten og som miljøarbeider, kan fortelle at gruppen han underviser  i hovedsak består av personer som ikke har eller har lite skolegang fra hjemlandet og en del er også analfabeter. De går på norskkurs i regi av egen kommune og gjennomfører kurset i samfunnskunnskap digitalt.

I tillegg til å undervise i samfunnskunnskap, mener Umar det er viktig å gi praktisk informasjon, tips, råd og motivere til deltakelse i samfunnet.