I fjor høst raste flere store steinblokker over den øvre stigen i Kjøsterudjuvet.

Kommunen kan ikke forby folk å ferdes i juvet, men fraråder dette på det sterkeste. All ferdsel skjer på eget ansvar.

Kjøsterudjuvet oversiktsbildet
BILDE: Kjøsterudjuvet er spektakulært, og langt-langt der nede renner Kjøsterudbekken, som kommer fra Gamledammen. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

 

Kommunen har vært på befaring på rasstedet sammen med to geologer. Geologene observerte flere løse steinblokker nær der hvor raset hadde gått, og kommunen ble anbefalt å fjerne og sikre disse løse blokkene.

Rassikring er kostbart, og det arbeides med å avsette midler til sikringen. Det vil ta tid å få fjernet eller sikret løse steinblokker. Kommunen vil ikke gjøre andre tiltak i Kjøsterudjuvet, som for eksempel å reparere stigen, før etter sikringsarbeidet er ferdig.

Kjøsterudjuvet barn som klatrer
BILDE: Tidligere kunne man klatre i juvet, men i disse dager frarådes det å bevege seg i juvet på grunn av sikkerhet.

Rasutsatt

Kjøsterudjuvet er generelt rasutsatt, da det går små steinsprang i i juvet hvert år. Sannsynligheten for steinsprang er størst på våren, høsten og når det er mye nedbør. Mye nedbør gir også mye vann i Kjøsterudbekken, som igjen gjør det vanskelig å ferdes i juvet.