Tirsdag 12. oktober arrangeres Globuskonferanse på Union Scene. Tema for årets konferanse er "Mellom to verdener" og handler om hvordan det oppleves å leve i to kulturer og hvordan dette påvirker identitet og tilhørighet.

Globuskonferansen med temaet Mellom to verdener

Hvilken rolle spiller kultur når det gjelder å føle tilhørighet til et sted? Hvordan er det å vokse opp mellom to (eller flere) kulturer? Hvorfor er mennesker med flerkulturell bakgrunn fortsatt underrepresentert i kulturbransjen? Hvordan er det egentlig å navigere seg rundt i norsk kulturliv og byråkrati når man er ny i Norge?

Dette er noen av spørsmålene som belyses under årets konferanse. Konferanse byr blant annet på foredrag, panelsamtaler, boksamtale, kortfilmer og musikk.

–  På Globuskonferansen deles gode konkrete eksempler på hva mangfold kan være i kulturbransjen. Eksempler som også er overførbare til andre bransjer, forteller prosjektleder Emma Moberg i Interkultur.

Fullt program og påmelding

Konferansen varer fra 10.00-15.00, og deltakelse koster 600 kroner, inkludert lunsj.

Viktig møteplass

– Denne konferansen er for alle. Bransjefolk, folk som er interessert i mangfold i kulturlivet og folk som generelt er interessert i mangfold. Denne konferansen er en møteplass for erfaringsdeling der man kan møte kollegaer og mennesker man ellers ikke ville møtt, sier Emma Moberg.

Årets konferansier er Anab Ovidie som er tilknyttet forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling på Norges Utenrikspolitiske Institutt (NUPI).

Det blir musikalsk innslag med Prince Kane (bildet under). Prince Kane er født i Kongo og oppvokst i Norge og startet sin musikalske reise i 2013. I 2020 slapp Prince Kane debut-EPen "THIS IS NOT NORMAL".

Prince Kane opptrer på årets Globuskonferanse

For femte gang

Siden oppstart i 2017, da under navnet Globus Interaktiv, har det vært konferanse hvert år. I 2020 måtte konferansen gjennomføres digitalt, men har ellers blitt arrangert på Union Scene. Vanligvis arrangeres Globuskonferansen på samme dato som Globusfestivalen, men i år ble Globusfestivalen holdt 25. september, mens Globuskonferansen arrangeres nå 12. oktober.

Globuskonferansen arrangeres av Interkultur i Drammen kommune, Musikkontoret ØKS og Drammen Scene.

Programmet

  • Music Norway, Døråpneren og Endringsagentene. Døråpneren er en veileder som presenterer tips til hvordan aktører i musikkbransjen kan jobbe for økt mangfold. Endringsagentene til Music Norway er et råd for økt kulturelt mangfold i musikkbransjen. 
  • Ulike Blikk er et utviklingsprogram for regissører som ledes av Mediefabrikken i samarbeid med Viken filmsenter. Programmet har som mål å løfte frem regissører med ulike perspektiver og bakgrunner og søker spesielt etter deltakere med mangfoldskompetanse.
  • Effektstudier på publikumsmangfold. Pilotprosjekt for å bedre forstå eksisterende og potensielle publikum. Prosjektleder Marit Stokkenes forteller om funnene fra pilotprosjektet.
  • Å vokse opp mellom to verdener, Flexid. Flexid er et kurskonsept som gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjør deltakerne på følelser som oppstår når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute.
  • Boksamtale, "Nesten Norsk". Boksamtale om 50 år med innvandring og integrering i Drammen. Forfattere James Godbolt, Sylo Taraku og Rutkay Sibri i samtale om hvordan innvandrere og lokalbefolkningen har tilpasset seg den nye flerkulturelle hverdagen.
  • Kortfilm, "Edderkoppen" + Regissørmøte med Shokat Harjo. Harjo er født i nordlige Syria og kom som flyktning til Norge. Han er opptatt av at mennesker med ulike bakgrunner og erfaringer skal bli representert på scenen og i film.