Bli med å brøle for miljøet

Vil du bli med på verdens lengste og viktigste brøl for klima og natur? Drammen kommune støtter Klimabrølet 2021 og oppfordrer alle til å brøle.

I 2019 klarte Klimabrølet å mobilisere til norgeshistoriens største markering for klimaet. I 2021 er målet å mobilisere til den lengste… Det skal brøles i fire år, gjennom hele den neste stortingsperioden. Det skal samles inn brøl på klimabrølet.no, og deretter skal det brøles i sammenhengende fire år.

En kollasje av tolv portretter i svart-hvitt av mennesker som brøler.
BILDE: Bli med å brøle for en god sak du også.

Klima er et prioritert satsingsområde for det politiske flertallet i Drammen kommune. 8. juni vedtok formannskapet i kommunen at de støtter opp om målet til Klimabrølet 2021.

Målet med Klimabrølet er å skape et engasjement og bevisstgjøre alle innbyggerne i Drammen og i Norge om at vi må ta vare på naturen og jorda vår, og bygge en bred folkelig oppslutning om de modige tiltakene som må treffes på vegne av oss alle – nå.

- Kommunen har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel som nå er ute på høring. Der er både klima, naturmangfold og et omstillingsdyktig, grønt og bærekraftig næringsliv viktige satsningsområder som trekkes frem. Deltakelse i Klimabrølet vil kunne bidra til å spre kunnskap, informasjon og engasjement om klimatematikken blant innbyggere og næringsliv, og dermed bidra til økt fokus og engasjement rundt klima- og naturarbeidet i kommunen sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Ordfører Monica Myrvold Berg utenfor rådhuset
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg.

Send stafettpinnen videre

Kanskje akkurat din bedrift, din avdeling på jobben, din skoleklasse, ditt idrettslag, din vennegjeng eller bare du selv, kan sørge for å sende inn ett eller flere reale, kraftfulle, lange eller høye brøl - og bli med på markeringen.

Og hva med å utfordre andre bedrifter, andre idrettslag, andre klasser eller venner til å brøle?

Gå inn på Klimabrølet.no og send inn ditt brøl, og send gjerne stafettpinnen videre til folk du kjenner med oppfordring om å brøle for klimaet.

Tuftet på frivillighet

Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig forening, med mål om at våre folkevalgte iverksetter tiltak slik av vi kan begrense global oppvarming til godt under 2 grader og sikre mer.

Bidraget til Klimabrølet er å bygge bred og inkluderende folkelig oppslutning, om de visjonære og modige tiltakene våre folkevalgte må treffe på vegne av oss alle. Alt arbeidet til Klimabrølet er tuftet på frivillighet.

Markering 27. august

27. august er dagen da brølet slippes løs i form av en kunstinstallasjon, som rommer ditt og alle andres brøl, og sørger for at stemmene blir hørt.

Kunstinstallasjonen skal avdukes foran Stortinget, og vil etter hvert sendes på turné rundt omkring i landet. Den skal minne de folkevalgte, og alle oss andre, om den viktigste klimakampen.

Et svart hvitt-bilde av en dame som brøler
BILDE: Brøl og send det inn til klimabrølet.no.