Klimafestival i Drammen

15.–31. januar arrangeres den niende Klimafestivalen i Drammen. Med små og store markeringer både lokalt og nasjonalt har man som mål å skape økt bevissthet om klimautviklingen og engasjement for å endre den.

Sist endret:

Fra venstre, Sunniva Ferrada, Ingebjørg Tofte, Britta Shäfer, Karoline Faber
Sunniva Ferrada, Ingebjørg Tofte, Britta Shäfer og Karoline Faber er noen av initiativtakerne bak festivalen.

Klimafestivalen er en dugnadsbasert festival arrangert av frivilligheten i Drammen. Det er totalt 26 arrangementer som er del av årets klimafestival.

Festival-programmet inneholder noe for enhver smak, blant annet foredrag om klima, reparasjon av klær, sykurs for ungdom, byttedager, vegetarmatkurs, klima-lekedag, konserter, gudstjenester, musikk og barneteater.

Se hele programmet på festivalens Facebookside

Byvandring med fokus på klimavennlig byliv

Kommunens klimastrategi for Drammen 2030 ble vedtatt våren 2023. Strategien setter mål om å redusere klimagassutslippene med 55 % og bli en foregangskommune på sirkulær økonomi innen 2030.

I den forbindelse inviterer kommunens klimarådgivere til en litt annerledes byvandring med fokus på bedrifter og aktiviteter som er del av det klimavennlige bylivet og utviklingen vi trenger fremover.

For at Drammen skal være et godt sted å leve også i fremtiden må vi legge til rette for et aktivt byliv der folk ønsker å tilbringe tid og bruke aktivt grønn mobilitet, og der man i større grad bruker penger på sosiale aktiviteter som kafeer og restauranter og kulturliv, i stedet for forbruk av klær og ting.

Byvandringen blir onsdag 24. januar kl. 10–12.

Varierte arrangementer fra kommunen

Fire av de andre arrangementene under klimafestivalen foregår også i regi av kommunen.