Klimafestival i Drammen

12.–29. januar arrangeres den åttende Klimafestivalen i Drammen. Med små og store markeringer både lokalt og nasjonalt har man som mål å skape økt bevissthet om klimautviklingen og engasjement for å endre den.

Klimafestivalen er en dugnadsbasert festival arrangert av frivilligheten i Drammen. Torsdag 12. januar åpnes festivalen av ordfører Monica Myrvold Berg på Drammensbiblioteket. Tidligere biskop Atle Sommerfeldt holder foredraget «Klimapolitisk vilje – hva nå?». I tillegg er kommunens politiske partier invitert til å presentere partienes klimastrategi.

Etter åpningsarrangementet går det slag i slag med en rekke større og mindre arrangementer. Festival-programmet inneholder noe for enhver smak, blant annet kurs i å sy ditt eget handlenett, byttedager, klima-lekedag, konserter, gudstjenester, musikk og barneteater.

Inspirasjonsforedrag i forbindelse med klimastrategien

Kommunens forslag til klimastrategi for Drammen 2030 er på høring. Reduksjon av klimagassutslippene er et av hovedmålene i strategien. Kommunen har også mål å bli en foregangskommune på sirkulær økonomi. I den forbindelse inviterer kommunens klimarådgivere Ingebjørg Weselka Tofte og Oda Bjørnnes til et inspirasjonsforedrag mandag 23. januar kl. 18 om forbruk, gjenbruk og redesign. Foredragsholder er Ingrid Vik Lysne fra Fæbrik. Hun er kjent fra blant annet TV-programmene Symesterskapet og Rydderevolusjonen.

Det blir også panelsamtale om hvordan lokale aktører i drammenssamfunnet kan bidra i klimaarbeidet. Kommunikasjonssjef i Cicero, Astrid Arnslett, leder samtalen.

Klimarådgiverne Ingebjørg Weselka Tofte og Oda Bjørnnes står på Ypilon med biblioteket i bakgrunnen
INVITERER: Klimarådgiverne Ingebjørg Weselka Tofte og Oda Bjørnnes inviterer til et inspirasjonsforedrag på biblioteket mandag 23. januar om forbruk, gjenbruk og redesign.

Åpning av lesekiosk

Flere av arrangementene foregår på kommunens knutepunkt og bibliotek. På Knutepunkt Strømsø blir det blant annet offisiell åpning av lesekiosk torsdag 12. januar kl. 13. Snorklippingen foretas av leder for hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet Mads Hilden. I tillegg kommer Vibeke Røgler, leder av Foreningen !les og Vindtornbiograf Ida Maria Brown.

 Lena Hillestad og Håkon Andre Solberg  står foran den gamle, røde telefonkiosken som nå blir lesekiosklesekiosken,
OFFISIELL ÅPNING: Lena Hillestad og Håkon Andre Solberg fra Knutepunkt Strømsø ønsker velkommen til åpning av Strømsøs egen lesekiosk torsdag 12. januar kl. 13.