Kom på nærutvalgenes innbyggermøter og gi innspill til temaplanene

Nærutvalgene i de fleste kommunedelene gjennomfører nå i månedsskiftet april/mai innbyggermøter. Forslagene til temaplaner vil være ett av temaene på møtene.

To kommunedeler har allerede avholdt sine møter, mens resten av møtene foregår denne og neste uke.

Her er oversikten over nærutvalgenes møter:

Kommunedel 1, Mjøndalen Åsen, Steinberg og Ytterkollen
Tid: Mandag 2. mai, kl. 18.00-20.30
Sted: Knutepunkt Mjøndalen
Tema: På lag med frivilligheten

Kommunedel 2, Krokstadelva og Stenseth
Tid: Lørdag 7. mai, kl. 11.00-13.00
Sted: Krokstad skole
Tema: Oppvekstmiljø

Kommunedel 3, Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden
Tid: Onsdag 4. mai kl. 18-20
Sted: Solberghallen
Tema: Nærmiljøutvikling
Les mer om arrangementet på Facebook

Kommunedel 4, Rødskog og Gulskogen
Tid: Onsdag 4. mai kl. 19.30-22.00
Sted: SIF-huset på Gulskogen
Tema: På lag med frivilligheten

Kommunedel 5, Konnerud og Skoger vest
Tid: Torsdag 28. april kl. 18.00-20.30
Sted: Konnerud nye kirke
Tema: På lag med frivilligheten

Kommunedel 6, Strømsø, Danvik, Austad og Fjell
Det blir ikke noe møte i regi av nærutvalget i denne omgang.

Kommunedel 7, Strømsø nedenfor Vestfoldbanen
Tid: Torsdag 5. mai kl. 18.00-20.30
Sted: Knutepunkt Strømsø
Tema: Levekår
Les mer om arrangementet på Facebook
Nærutvalget inviterer i tillegg til gjestebud. Dette organiseres av nærutvalgene, og de sørger også for invitasjoner.

Kommunedel 8, Bragernes og Øren
Tid: Tirsdag 3. mai kl. 18.00-21.00
Sted: Bragernes menighetshus
Tema: Nærmiljøutvikling
Les mer om arrangementet på Facebook

Kommunedel 9, Skoger, Åskollen og Nesbygda
Tid: Torsdag 21. april kl. 18.00-20.30
Sted: Åskollen skole
Tema: Nærmiljøutvikling

Kommunedel 10, Svelvik, Ebbestad og Berger
Tid: Torsdag 28. april kl. 17.30-19.30, stand på Frivilligbørs
Sted: Svelvik samfunnshus
Tema: Nærmiljøutvikling

På møtene får du altså innsikt i og muligheten til å gi innspill på forslagene til temaplanene. I tillegg kan du bli bedre kjent med nærutvalgenes arbeid og ulike aktører som spiller en viktig rolle i ditt eget nærmiljø.

– Viktig å engasjere seg

Amer Salah og Adrian Portaasen Huseth var blant dem som deltok da nærutvalget for kommunedel 9, Skoger, Åskollen og Nesbygda holdt innbyggermøte 21. april. De mener det er viktig å engasjere seg og bruke muligheten til å bli hørt.

– Dette var spennende! Jeg har lært mye om hvordan ting fungerer, og det kan jeg ta med meg videre i livet, sa Amer Salah etter møtet.

– Her var det masse engasjerte mennesker. Det er fint at nærmiljøutvalget faktisk ønsker å ta tak, fortsatte Adrian Portaasen Huseth.

Amer Salah og Adrian Portaasen Huseth sitter ved et bord og diskuterer
BILDE: Amer Salah (t.v.) og Adrian Portaasen Huseth benyttet muligheten til å være ungdommenes stemme da nærutvalget for kommunedel 9, Skoger, Åskollen og Nesbygda holdt innbyggermøte.