Det kommunale nyttårsfyrverkeriet på Holmennokken i Drammen avlyses i går på grunn av koronapandemien. Det blir heller ikke kommunalt fyrverkeri noe annet sted i kommunen.

Nyttårsfyrverkeriet har tradisjonelt samlet en god del mennesker, men i år vurderes risikoen for smittespredning for høy.

Dette er Drammens største ansamling av mennesker i løpet av jule- og nyttårsperioden, og å gjennomføre fyrverkeriet vil stride mot øvrige råd som er gitt om å begrense hvor mange mennesker som samles.

Nyttårsrakett mot svart himmel
BILDE: Det kommunale fyrverkeriet blir avlyst nyttårsaften 2020.

Kan samle mange

- Vi er bekymret for at et felles fyrverkeri kan bidra til å samle mange mennesker og føre til unødvendige nærkontakter dersom man er i nærheten av noen som er smitteførende. Vi må alle ta en del ekstra hensyn under koronapandemien. Vi velger derfor å avlyse fyrverkeriet i år og satser heller på en solid i feiring i 2021, sier Mads Hilden som er leder i Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet.

Forebygge smitte

Forskriften om miljørettet helsevern pålegger at alle virksomheter planlegges og drives slik at smittsomme sykdommer forebygges. Ved et felles fyrverkeri er vurderingen at det legges til rette for smittespredning istedenfor at det forebygges.

Av smittevernhensyn bør for øvrig ikke publikum oppsøke steder det kan være vanskelig å overholde god avstand. På Holmenokken er det begrenset plass, så det anbefales ikke å gå dit for å sende opp eget fyrverkeri nyttårsaften.