Kommunen trenger deg som brenner for miljøet

Vil du være med og bidra til at Drammen blir landets grønneste kommune? Drammen kommune søker nå etter innbyggere til en ressursgruppe for å utvikle kommunes klimastrategi!

En voksen og tre jenter sykler på gang- og sykkelveien i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate
BILDE: Hvordan skal Drammen bli landets grønneste kommune? Vi ønsker innbyggere på laget for å utvikle kommunens klimastrategi.

I Drammen kommune jobbes det nå med en klimastrategi for drammenssamfunnet. Klimastrategien skal vise hvordan drammenssamfunnet skal få ned klimagassutslippene og hvordan vi kan jobbe med bærekraftig forbruk. Kommunens politikere har satt mål om at Drammen skal bli landets grønneste kommune og en foregangskommune innen sirkulærøkonomi.

For å få til det trenger vi hjelp og bidrag fra dere innbyggere.

Hvordan skal Drammen bli grønnest?

Kommunen ønsker å komme i kontakt med engasjerte innbyggere i alle aldre. Vi vil gjerne prate med deg både for å få innspill til strategien om hva drammenssamfunnet skal satse på, men også lokalkunnskap om hva som gjøres i dag. Hvordan kan man som innbygger bidra i omstillingen til lavutslippssamfunnet? Og hvilke tanker gjør du deg om hva kommunen kan gjøre for å tilrettelegge for dette?

Vi ønsker også å drøfte hvordan vi kan mobilisere og skape engasjement rundt dette temaet i tiden fremover.

Hvordan blir du med?

Det første av to møter i ressursgruppen er på kveldstid den 25. mai.

Ta kontakt med klimarådgiver Ingebjørg Tofte (ingebjorg.weselka.tofte@drammen.kommune.no) dersom du er interessert eller har noen spørsmål.