Kommunen vil i dialog med lokale leverandører

Drammen kommune anskaffer mat og drikke for ca. 20 mill. kr. pr. år. Kommunen ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom sine anskaffelser, noe som samtidig kan bidra til vekst og verdiskaping i lokalt og regionalt næringsliv.

Nå ønsker Drammen kommune å komme i kontakt med små og mellomstore leverandører og produsenter av mat og drikke, som normalt ikke leverer til kommunen eller deltar i anbudsprosesser.

Portrett av Toril Lislien, lilla jakke
BILDE: Kommunalsjef for næring og arbeid, Toril Lislien.

- Tilrettelegging for vekst og utvikling i det lokale og regionale næringslivet, er en viktig oppgave for kommunen. Dette tiltaket er et godt eksempel på hvordan ny anskaffelsesstrategi kan omsettes til konkret handling. For å lykkes tror vi på dialog, der vi sammen med aktørene i næringslivet kan finne de gode vinn-vinn løsningene, sier Toril Lislien, kommunalsjef Næring og arbeid i Drammen kommune.

Øke konkurransen

- Historisk sett har det vært et fåtall store aktører som konkurrerer om de samme kontraktene i hver eneste konkurranse. Jeg tror derfor vi bør vurdere å ta grep som øker konkurransen i markedet og gjør det enklere for mindre aktører å få innpass i våre kontrakter, sier Morten Deol, virksomhetsleder anskaffelser i Drammen kommune.

Han mener at dersom vi klarer å aktivere bare noen få nye leverandører, så har kommunen tatt et steg i riktig retning.

- Om disse i tillegg bidrar til økt bærekraft og sikrer arbeidsplasser i regionen, så er ingenting bedre enn det. Jeg er forsiktig optimist. Tror ikke vi kan forandre alt med en gang, men et sted må vi jo starte, sier Deol.

Flere brød oppå hverandre
BILDE: I Drammen kommune er vi opptatt av råvarer av god kvalitet og ønsker økt andel av økologiske produkter, vi ønsker minst mulig matsvinn og et lavt klimaavtrykk i våre innkjøp.

Innkjøpsbehov

I Drammen kommune er vi opptatt av råvarer av god kvalitet og ønsker økt andel av økologiske produkter, vi ønsker minst mulig matsvinn og et lavt klimaavtrykk i våre innkjøp.

- Kortreist mat er lokal mat. Mat som er produsert i nærheten av forbruker. Dette har mange miljøfordeler, og nærhet til produksjonsstedet gir større bevissthet i befolkningen om det lokale miljøet. I tillegg støtter man lokalt næringsliv, sier Jarle Kristoffersen, virksomhetsleder Ernæring og kjøkkendrift i Drammen kommune.

Han påpeker at lokal matproduksjon fører til mindre transport.
- Det er med på å redusere utslipp av klimagasser og andre skadevirkninger av transporten, som veibelastning, lokal forurensing i form av svevestøv og veisalt, veibelastning og ulykker, sier Kristoffersen

Drammen kommune sitt storkjøkken Ernæring og kjøkkendrift produserer selv mat til kommunens virksomheter, institusjoner, boliger og kafeteriaer. Virksomheten har produksjonskjøkken både i Svelvik, Mjøndalen, Solbergelva og i Drammen. I løpet av 2020 skal de starte opp anskaffelsesprosesser for å dekke deres råvarebehov for:

  • fisk og fiskeprodukter
  • kjøtt og kjøttprodukter
  • meieriprodukter
  • brød og bakeriprodukter
  • frukt, grønt, fugl og fjørkre

    Dette utgjør innkjøp for ca. 20 millioner kroner per år. Drammen kommune har også sentrale rammeavtaler innenfor mange av de samme produktkategoriene, hvor det i større grad leveres matvarer direkte til skoler og barnehager m.fl.
Fire sauer ved siden av hverandre
BILDE: Drammen kommune ønsker kontakt med små og mellomstore produsenter av mat og drikke.

Behov for dialog med matprodusenter

- Vi tror økt markedskunnskap og bedre kjennskap til de utfordringene små og mellomstore bedrifter har, kan gjøre det enklere å tilrettelegge for økt innkjøp fra små og mellomstore bedrifter, sier Morten Deol.

Hvis din virksomhet produserer eller leverer matvarer innenfor et eller flere av kategoriene overfor håper vi i Drammen kommune å høre fra deg.

Meld din interesse

Du kan melde din interesse ved å sende en kortfattet epost til anskaffelser@drammen.kommune.no med følgende informasjon:

  • Firmaopplysninger: Firmanavn, adresse, organisasjonsnummer
  • Kontaktperson med kontaktopplysninger
  • En kort beskrivelse av hva firmaet leverer, hvor produksjonen foregår, hvordan produktene distribueres og til hvem, samt hvordan Drammen kommune potensielt kan dra nytte av deres produksjon.

Frist for å melde interesse er 1.oktober.

ost og basilikum på et trefat
BILDE: I løpet av 2020 skal Drammen kommune starte opp anskaffelsesprosesser for å dekke råvarebehovet for mange ulike produkter..