Kommuneøkonomien i 1. halvår 2020 har vært sterkt preget av koronapandemien som innhentet Norge med stor tyngde i mars. Pandemien har påført kommunen betydelig merutgifter til etablering av ekstraordinære helsetiltak og smittevern.