Årets siste kommunestyremøte, 15. og 16. desember kl. 17.00