Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Søknadsfristen er satt til 21. april.

Regjeringen har opprettet to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter/ deltakeravgifter, og eventuelle merutgifter som følge av pålegg eller råd fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset.

Det er satt av 300 millioner kroner til kultursektoren og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet.

Kompensasjonsordningene vil gjelde for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 5. mars og til og med 30. april 2020.

Søknadsfristen er satt til 21. april. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Kulturrådet er satt til å forvalte ordningen for kulturfeltet og Lotteri- og stiftelsestilsynet for idrett og frivillighet.

Retningslinjer og søknadsskjema er nå tilgjengelig:

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kulturrådet