Koronavirus påvist i Drammen

To personer bosatt i Drammen kommune har testet positivt på koronavirusprøver. Det er klart etter at Ullevål sykehus har analysert prøver de har avlagt i helgen.

Begge følges nå opp av Drammen kommune, som samarbeider med nasjonale helsemyndigheter.

- Vi har nå løpende kontakt med de smittede og deres nærkontakter. De smittede har tatt beskjeden med fatning og bidrar i stor grad til å finne frem til viktig informasjon i smittesporingsarbeidet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Isolert hjemme

De to som nå har fått påvist koronavirus ble isolert hjemme sammen med sine respektive reisefølger rett etter ankomst fra reise i Nord-Italia, da de hadde symptomer som kunne indikere at de var smittet av koronaviruset.

Ut fra et føre var-prinsipp gjennomføres det nå en oppsporing av de smittede personenes mulige kontakter.

- Per nå så ser det ut som vi har fått en god oversikt over nærkontaktene i Drammen, sier Sagberg.

Alle som har vært i direkte kontakt med de smittede personene vil bli kontaktet av smittevernteamet i Drammen kommune, og får informasjon om hvordan de skal forholde seg i den nærmeste tiden.

- Koronavirusinfeksjon gir i de fleste tilfellene et relativt mildt forløp med hoste, feber og forkjølelse, men føler nærkontaktene seg dårlig utover det skal de kontakte lege for ytterligere vurdering, sier Sagberg.

Fra pressekonferansen 3. mars BILDE: På en pressebrief tirsdag 3. mars orienterte smittevernoverlege Einar Sagberg (nummer to fra høyre) om situasjonen. Her sammen med beredskapssjef Sten Petter Aamodt (f.v.), kommunalsjef Helsetjenester Anne Hilde Crowo og kommunikasjonssjef Lars Arntzen.

- Godt forberedt

Smittevernoverlegen har regnet med at det var et spørsmål om tid før det også ble påvist koronavirus i Drammen.

- Dette er et virus som sprer seg veldig lett. Derfor er det ikke overraskende at vi nå har fått påvist viruset også her. Men nettopp fordi vi har regnet med at det også ville komme hit, har vi vært godt forberedt på den situasjonen som nå har oppstått og fulgt de nasjonale føringene, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen understreker betydningen av at alle bidrar til å begrense smitte. Alle som har vært i områder med vedvarende smitte de siste 14 dagene eller i direkte kontakt med smittede og har symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber, må ringe fastlegen eller legevakten.

- Hvis du har mistanke om at du er smittet av koronaviruset, må du ta kontakt med fastlegen på telefon. Ikke møt opp på legekontoret. Da bidrar du i verste fall til å smitte andre. Følg de instruksjonene du får av fastlegen din. Utenom fastlegekontorets åpningstider kan du ringe legevakten, sier Einar Sagberg.

Hver og én av oss kan også gjøre en del for å unngå smittefare. De generelle rådene er å sørge for god håndhygiene, hoste/nyse i papirtørkle eller venstre albue og begrense sosial kontakt mest mulig under smittsom sykdom.

Mer informasjon

Du finner oppdaterte råd på Folkehelseinstituttets hjemmesider www.fhi.no. Dersom du ikke finner svar på spørsmålene du har, på nettsidene til Drammen kommunes eller Folkehelseinstituttet, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon som er 815 55 015.