Koronaviruset - hvordan skal vi forholde oss til smitterisikoen framover?

I skrivende stund er det over sju uker siden forrige påviste tilfelle av covid-19 i Drammen kommune. Både Norge og verden åpnes gradvis. Hva skal man tenke nå, og hvordan skal vi alle forholde oss til smitterisiko?

Status per nå

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) antas det nå å være noen hundre smittede totalt i Norge, med 0-20 nye tilfeller påvist hver dag. Den nasjonale dugnaden hadde svært god effekt, og med forsiktig og gradvis gjenåpning har det ikke vært mange større utbrudd. Basert på undersøkelser av blodprøver, antas at under 1 prosent av Norges befolkning har gjennomgått covid-19.

Trolig er det rundt 40 000 personer i Norge som har hatt sykdommen, hvorav 23 prosent har fått sykdommen påvist. Hvor mange lokalt er ikke mulig å anslå med særlig treffsikkerhet, men med i overkant av 200 påviste tilfeller i Drammen, vil samme regnestykke estimere at 750-1000 har gjennomgått sykdommen.

Forventning til videre utvikling

“Vi regner med at covid-19-epidemien skal vare i flere år” skriver FHI til landets kommuneleger. Avhengig av utvikling og utbredelse av vaksine, er det lov å håpe at sykdommen ikke skal prege hele samfunnet så lenge. I tillegg er det laget arbeidsmåter for helsetjenestene som skal tillate bedre håndtering og mindre behov for inngripende tiltak i samfunnet, selv om sykdommen fortsatt er her.

Regjeringens mål er at smittespredningen til enhver tid skal være under kontroll slik at sykdomsbyrden er lav, og at antall pasienter er håndterbart i helse- og omsorgstjenesten. Lokale oppblussinger skal slås ned.

Når Norge og verden åpnes opp, har FHI vurdert at det er høy sannsynlighet for økning i nye smittetilfeller. Det er også en utfordring at sykdommen kan spres skjult – mellom personer med få eller bare milde symptomer – i flere uker før det dukker opp noen tilfeller med alvorlig sykdomsforløp og som dermed blir oppdaget. Da kan det allerede ha rukket å bli en del tilfeller.

Av alle smittede (inkludert de som ikke oppdager at de er smittet) regner man med at 2 prosent vil ha behov for sykehusinnleggelse, og av disse igjen vil en fjerdedel ha behov for hjelp av respirator (maskin som hjelper til med pusting).

Tiltak

God hygiene er det viktigste tiltaket. Hold avstand på minst én meter fra andre enn dine nærmeste, vask hendene flittig når du er på offentlige steder (gjerne både på vei inn og ut av butikker), ha gode hoste-/nysevaner, hold deg hjemme om du er syk.

Testing, isolering, smittesporing og karantene, også kjent som TISK, er kjernen for avdekking og håndtering av smitte. Det hele starter med at alle med tegn suspekt på koronasykdom sørger for vurdering/testing, enten ved å kontakte fastlege eller legevakt. Kommunens smittesporingsteam håndterer de øvrige punktene sammen med dem som har fått påvist sykdom. Her er hensikten å holde avstand mellom friske og smittede personer.

Får vi en økning i tilfeller hvor dette ikke er nok til å gjenvinne kontroll, vil det være nødvendig med mer inngripende tiltak. Kommunen har fått instrukser på hva dette kan innebære, og det kan dreie seg om bruk av munnbind i situasjoner hvor tilstrekkelig avstand ikke kan opprettholdes, styrkede smitteverntiltak i skoler, stenging av lokaler og arrangement som samler mange, stenging av serveringssteder og andre tiltak. Målet er fortsatt at tiltakene skal være så lite inngripende som mulig, og at man helst skal slippe å iverksette disse.

Spesielt utfordrende områder i sommer

Det er tre områder som har blitt identifisert som spesielt utfordrende nå i sommer.

Det ene er smittehendelser på større arrangement. For å motvirke dette er det begrensninger i størrelser på arrangementet, og smittevernregler som må følges i forbindelse med arrangementet. Det viktigste er å kunne ha tilstrekkelig avstand og god hygiene, og at syke personer ikke skal delta.

Det andre er smittehendelser i relasjon til serveringssteder. Det er nasjonale smittevernregler for serveringssteder, og kommunen er pålagt å føre tilsyn med etterlevelsen av disse reglene. I Drammen er åpningstid for skjenkesteder begrenset til klokken 01.00. Det viktigste er å kunne ha tilstrekkelig avstand mellom personer, god hygiene, og at syke personer ikke skal være tilstede.

Det tredje er importerte smittetilfeller ved økt reiseaktivitet.

“Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig” er første og viktigste setning i reiseråd på helsenorge.no. Det er unntak for områder i Schengen og EØS med lav smittespredning, men dette er ikke en oppfordring til å reise til disse landene. Smittesituasjonen kan endre seg raskt både i Norge og i andre land, og risiko for smitte vurderes som økt i forbindelse med reising. Har man vært i et land som ikke er godkjent for unntak, må man i 10 dagers reisekarantene etter hjemkomst til Norge.

Hvem kan jeg slippe å holde avstand til?

Avstandsanbefalingen på minst én meter gjelder dem man ikke er i husstand sammen med. At dette ikke overholdes i samme grad lengre er lett å se. Fra Bergen ble det i medier rapportert at over 100 personer var nærkontakter når tre personer fikk påvist smitte. Når du slipper noen nærmere enn én meter, bør du vurdere om det er greit om denne personen smitter meg, og om det er greit om jeg smitter denne personen. Man er vanligvis smittsom i et par dager før man selv merker tegn til sykdom, slik at et møte mellom to tilsynelatende friske personer likevel kan medføre smitte.

Gode huskeregler

Dermed gjelder det samme både i og etter sommeren, som før sommeren. Koronapandemien må vi forholde oss til i hverdagen. Hold avstand, vask hendene, og sørg for å bli testet hvis du har tegn til koronasykdom!

Les mer på www.helsenorge.no eller www.fhi.no, og hold deg oppdatert om lokale forhold på www.drammen.kommune.no 

Fortsatt god sommer!

John David Johannessen, kommuneoverlege og avdelingsleder ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.