Drammen har fått plass i viktig nettverk

Etter å ha jobbet lenge for å få en plass i det viktige nettverket, har Drammen endelig lyktes. Sist uke kunne ordfører Monica Myrvold Berg representere kommunen som medlem i KS storbynettverk.

KS storbynettverk er opptatt av storbyenes spesielle utfordringer og jobber for politisk gjennomslag knyttet til disse. Hittil har nettverket bestått av byrådslederne i Oslo og Bergen og ordførerne i Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum. Nå er altså nettverket utvidet fra sju til åtte kommuner, og Drammen har fått en ny og viktig kanal for å få oppmerksomhet rundt våre storbyutfordringer.

Ordfører Monica Myrvold Berg portrett
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg er svært glad for at Drammen nå er med i KS storbynettverk, og ser fram til samarbeidet med kommunene i nettverket.

Hovedtemaet på møtet 12. november var byenes klimautfordringer, der innledningen var ved Oslo kommune. Det ble enighet om å sende en felles uttalelse om dette. Byenes koronahåndtering med særlig fokus på utelivsbransjen og utfordringer ved el-sparkesykler ble også diskutert. I forbindelse med de to siste temaene var det Trondheim som innledet.

I tillegg til byrådslederne og ordførerne deltar KS-ledelsen i storbynettverket. KS er kommunesektorens organisasjon og organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Både ordfører Monica Myrvold Berg og rådmann Elisabeth Enger ser fram til samarbeidet i det viktige kommunale nettverket.

Drammen blir mer synlig

Ordfører Monica Myrvold Berg er svært glad for at Drammen nå er med i KS storbynettverk.

– Vi har arbeidet målrettet med å bli med i storbynettverket en stund, og er svært glade for at vi har lykkes. Det er to hovedgrunner til at dette nettverket er viktig for Drammen, sier Myrvold Berg.

– Drammen kommer på denne måten inn i det gode selskap blant storkommunene/storbyene i landet, og får dermed diskutert og utvekslet ideer med de store byene om de store sakene. Drammen blir mer synlig og får et ord med i laget, og samarbeidet forkorter avstanden mellom Drammen og staten, regjeringen og Stortinget.

– Det betyr at de større byene og regionene i Norge kan stå sammen i møtet med staten og regjeringen, og fremme våre interesser. Vi kan altså fremstå samlet, noe som innebærer en større mulighet for å bli hørt. Det er viktig for nettverket å være et konsensusorgan. Vi står altså samlet i uttalelsene våre.

Monica Myrvold Berg påpeker videre at har Drammen en egeninteresse av å være med:

– Vi kan lære av de andre, og de kan forhåpentligvis lære av oss. Vi kan utveksle tanker og ideer og felles utfordringer, og vi kan framstå som den store og betydningsfulle kommunen vi er, understreker hun.

Spille på kommunenes ressurser

I tillegg til at ordføreren nå har fått plass i storbynettverket sammen med de andre politiske lederne, åpner dette for mer samarbeid også på administrativt toppledernivå. Rådmann Elisabeth Enger blir nå en del av det administrative storbynettverket som består av de samme kommunene. Hun ser fram til å kunne samarbeide med både KS og kommunene i nettverket.

– Fra Drammen kommunes side ser vi fram til et tettere samarbeid med både KS og kommunene i nettverket, sier rådmann Elisabeth Enger, og legger til:

– KS er kommunens felles organisasjon, og de målbærer hele kommunesektorens synspunkter overfor statlige myndigheter. Det er både viktig og nødvendig at organisasjonen jobber tett med de store byene, kjenner vår virkelighet og kan spille på våre ressurser.

Les mer om KS storbynettverk her.