Kunstis på Strømmbanen er åpnet

Den 16. desember åpnet kunstisflaten på Strømm kunstis- og nærmiljøanlegg. Til glede for små og store, og ikke minst for de som har jobbet for å få en kunstfrossen skøytebane i Svelvik. Det meldes om at isflaten er godt besøkt allerede.

fire barn står på skøyter
BILDE: Rett etter at skolen ringte ut fra siste time på onsdag møtte vi fire ivrige skøyteløpere. Fra venstre Morten Flemmos, Iben Flemmos, Thea Myrvik og Linnea Myrvik.

En del av nærmiljøanlegget

Skøytebanen er siste del av ferdigstillelsen av nærmiljøanlegget som ligger mellom Svelvik ungdomsskole, Tømmerås barneskole og samfunnshuset. I sommer åpnet kunstgressbanen og i høst sto en ny skatepark klar. Nå er også kunstisbanen tatt i bruk.

Isen blir et fint tilskudd til utearealet som skolen benytter.  

Jente står på skøyter
BILDE: – Det er så gøy, sier Iben. Hun har sin andre dag på Svelvikisen.

Fremmer folkehelsa

I sommer under åpningen av nærmiljøanlegget sa ordføreren:

–       Det er en betydelig investering som er lagt ned her, men aller viktigst er investeringen vi gjør i barn og unges helse, oppvekst og framtid. Folkehelse har aller høyeste prioritet i kommunen. Inkludering, mestring og god fysisk- og psykisk helse skal stå i sentrum, sa Monica Myrvold Berg.

Nasjonale mål legger vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og ungdom i nærmiljøet og i størst mulig grad bør anleggene plassere ved skolene. Uorganisert idrett vektlegges og da spesielt for aldersgruppen 6 til 19 år.

Snøfattige og milde vintre har redusert muligheten for sport og aktiviteter i vinterhalvåret og kunstisbanen vil øke muligheten for kommunes innbyggere til å være mer aktive vinterstid.

Tre barn går på skøyter. En av dem kjenner etter om isen er glatt.
BILDE: Selv om isen var hvit, kjenner de at den er glatt. Isen er malt hvit fordi da smelter den ikke så fort. Hvitt reflekterer som kjent sollyset, mens mørke farger trekker til seg varmen.

– Med dette anlegget sikrer vi alle like muligheter til å være aktive. Tilbudet er gratis og isen på Strømbanen vil bli en viktig møteplass, sier Tone Ulltveit-Moe, virksomhetsleder, kultur idrett og friluftsliv.

Frivillige bidrar til preparering av isen

Vanningen og preparering av isflaten er et samarbeid mellom kommunen og de frivillige. Det er viktig at isen blir brøytet og preparert for at den skal holde riktig tykkelse. Målet er at isen skal gås over to ganger i døgnet.

Det er driftsavdelingen i Samferdsel, vei og park som holder til på Brenna som har ansvaret for vedlikeholdet. Men de er ikke helt alene. Tre frivillige skal hjelpe til med å kjøre ismaskinen.

Finansiering

– Budsjettet for i år er på 12.5 millioner og vi kommer til å holde oss innenfor dette, fortsetter Nina Nilsen Åshaug.

Prosjektet er finansiert ved søknad om spillemidler for flere av anleggene på banen. Det er basket, løpebaner, fotballbane, lysanlegg, kunstisbane og garasje.

– Vi søkte og fikk 1 million gjennom prosjektet Plug&Skate. I tillegg har vi sette prosjektet med kunstisbanen sammen med andre prosjekt som utelager, tribuner og leskur for Svelvik ungdomsskolen, avslutter Nina Åshaug.