La orkideene stå i fred

Det er mange som bruker og nyter skogen og naturen oftere i disse koronatider. Da er det viktig å vite at noen av plantene våre er fredet og skal nytes på stedet. Med andre ord, bare se, men ikke røre.

Det er koselig å plukke med seg en bukett med markblomster, men det er ikke alle blomster i den norske floraen som kan plukkes. Blant annet er orkideer fredet og skal få stå i fred, der de hører hjemme. Slik bevarer vi artene også for framtidige generasjoner.

Orkideblomst
BILDE: Orkideene er vakre, og de ville orkideene er fredede. Av Norges totalt 34 arter har vi 24 viltvoksende orkidéarter i Drammen. Foto: Birgitte Simensen Berg

Tidligere Nedre Eiker var den kommunen i landet som hadde flest arter av viltvoksende orkidéer. Av 34 arter orkideer som finnes i Norge vokser 24 i Drammen. Bremseåsen naturreservat er ett av områdene i kommunen, der orkideene trives.

Følgende orkidéarter finnes i Drammen kommune:

Brudespore, Marisko, Flueblom, Småtveblad, Rødflangre, Grønnkurle, Knottblom, Korallrot, Rød skogfrue, Knerot, Vårmarihånd, Smalmarihånd, Engmarihånd, Søstermarihånd, Flekkmarihånd, Myggblom, Myrfangre, Grov nattfiol, Breiflangre, Nattfiol, Skogmarihånd, Stortveblad, Huldreblom og Fuglerede.

Les mer om orkideene og se bilder av blomstene her.

Les mer om fredning av planter, de som står på rødlista, i Norge her.