Nye ladestasjoner for elbiler klare på Strømsø

16. desember innviet varaordfører og leder av klimautvalget, Ståle Sørensen, ti nye ladepunkter for elbiler i Griffenfelds gate. Parkeringsplassene er reserverte ladbar elbiler og plug-in hybrider.

Ladestasjon i Griffenfelds gate Hege Sølvernes Sandnes og Ståle Sørensen
BILDE: Varaordfører og leder av klimautvalget, Ståle Sørensen, ankommer den nye ladestasjonen i Griffenfelds gate i elbil, og blir tatt i mot av prosjektleder investeringsprosjekter i Drammen kommune, Hege Sølvernes Sandnes. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

– Hensikten med ladepunktene er åpenbar: Det skal gjøre det mer attraktivt for bileiere å bytte ut fossilbil med elbil for å få ned lokale klimautslipp og redusere forurensning, sier Sørensen og legger til:

– Bygging av ladeinfrastruktur er viktig for å øke utbredelsen av nullutslippsbiler. I dette prosjektet ønsker kommunen å øke tilbudet om nære lademuligheter i boligsoner, og dermed nær tilknyttet parkeringsplasser for byens innbyggere.

Varaordfører Sørensen og en nabo til ladestasjonen, Hans Jørgen Kvale, står klar til å løsne den julerøde sløyfa som er bundet rundt en av ladestasjonene.

– Som en miljø- og klimabevisst varaordfører er dette en stor dag for Drammen og for meg. Det er viktig å tilrettelegge for mer miljøvennlig transport. Drammen er én av kommunene i Viken med størst tetthet av fossile biler.  Vi må og skal legge til rette for transportformer med lite forurensing, lite støy og lave klimautslipp. Vi er avhengig av å gjøre en særlig innsats for syklende, gående og for brukere av kollektivtrafikk, sier Ståle Sørensen og legger til:

– Men vi er også forpliktet til å legge til rette for en god infrastruktur for elbilladere. Dette er en begynnelse på dette. Gratulerer Drammen, med et viktig skritt i retning av et mer klima, og miljøvennlig samfunn!

Ladestasjonen i Griffenfelds gate innvies ved å løsne sløyfa rundt ladestasjon. Hans Jørgen Kvale og Ståle Sørensen
BILDE: Én av ladestasjonens fornøyde naboer, Hans Jørgen Kvale, får den ære å løsne sløyfa rundt ladestasjonen på Strømsø, applaudert av varaordfører Ståle Sørensen.

Drøm i oppfyllelse

– I forbindelse med anleggsarbeidet i Griffenfelds gate har kommunen hatt et godt samarbeid med sameiet Konnerudgata 10. Der har vi gravd i gårdsrommet for å komme fram til Glitre Energis trafostasjon, sier prosjektleder investeringsprosjekter i Drammen kommune, Hege Sølvernes Sandnes.

– Jeg har drømt om elbillading i lang tid, og spurt meg om hvordan gjøre dette på best mulig måte. Så jeg er imponert over Drammen kommune, som gjorde akkurat det jeg hadde tenkt meg, forteller en svært begeistret nabo, Hans Jørgen Kvale.

– Kommunen har sett hvor det lønner seg å plassere ladestasjonene, hvor det er sentrumsnært og mest praktisk. Brukerne er nok mest for dem som bor i området, og kanskje kommer det biler fra andre områder som også vil bruke laderne. Nøkkelen til å skaffe seg elbil er at du har hjemmelading, og det får vi her, sier Kvale, som kjøpte ny elbil for en måned siden.

Flere og nære ladepunkter

Bygging av ladeinfrastruktur er viktig for at flere skal bruke nullutslippsbiler, og Drammen kommune ønsker å øke tilbudet om nære lademuligheter på gateplan. Installering og igangsetting av fem ladepunkter i Thornegata (Høytorget), 14. oktober, og nå ti stykker i Griffenfelds gate skal gjøre det mer attraktivt å bytte til elbil, som går på fossilt drivstoff.

– Ladeplassene tillater elbiler å lade over natta. Jeg håper derfor at terskelen for å skaffe seg elbil blir lavere, spesielt for beboere i nærheten som ikke har egen parkeringsplass, sier prosjektleder Sandnes. Hun håper ladetilbudet kan oppleves som en god erstatning for hjemmelading av bilen.

Ladebokser på rad og rekke i Griffenfelds gate på Strømsø
BILDE: Kommunen Bygging av ladeinfrastruktur er viktig for å øke utbredelsen av nullutslippsbiler. Ladestasjonen i Griffenfelds gate ble offisielt åpnet onsdag 16. desember, og flere har allerede tatt i bruk ladestasjonen.

Strøm- og p-avgift

De ti plassene er reserverte for elbil under lading. Fra klokka 08.00–18.00 på hverdager og klokka 09.00–16.00 lørdager kan bilen maksimalt lade i tre timer. Utover dette tidsrommet kan elbilen lade utover tre timer: Det betyr at man kan lade bilen over natta mot å betale strømmen bilen bruker.

Betalingsordning: I tidsrommet klokka 08.00–18.00 på hverdager og klokka 09.00–16.00 lørdager må man betale for strøm og normal parkeringsavgift. Utenom om dette tidsrommet betales det bare for strømforbruket. Betalingen skjer via en Easypark-app.

Totalkostnad for Bragernes og Strømsø er to millioner kroner i 2020.

Utvikling av ladeinfrastruktur

Les mer om nye ladestasjoner for elbiler. 

Om videre arbeid med utvikling av ladeinfrastruktur i Drammen, står følgende i forslag til økonomiplan 2021–2024:

Tilrettelegging for mer miljøvennlig transport

På samferdselsområdet dreies kommunens innsats mot å tilrettelegge mer for transportformer med lite forurensning, lite støy og lave klimautslipp. Det gjøres en særlig innsats for syklende, gående og for brukere av kollektivtransport. Det skal utarbeides ny sykkelstrategi og en plan for å sikre tilstrekkelig med ladepunkter for elbiler. Videreføring av en knutepunktbasert areal- og transportpolitikk er viktig for å muliggjøre endrede transportvaner. Videre vil kommunens samarbeid med Bane NOR og Helse Sør-Øst om bygging av henholdsvis IC-Vestfoldbanen og nytt sykehus, legge til rette for økt bruk av kollektiv, sykkel og gange.

Når det gjelder kommunens egne kjøretøy er det allerede en betydelig andel el.biler. Det er likevel behov for en kjøretøypolicy som muliggjør ytterligere overgang til nullutslippskjøretøy. Videre ses det på mulighetene for mer klimavennlige tyngre kjøretøy og muligheten for bruk av kortreist biogass.