Drammen legevakt opplever ekstra stor pågang fra mange som ønsker å koronateste seg. Derfor er ventetiden på telefon for å bestille time mye lenger enn normalt.

En person blir testet for koroa
BILDE: Veldig mange kontaktet legevakten i dag - torsdag - for å bli testet for korona.

- Vi har hatt stor pågang på telefon den siste tiden, men den har vi klart å håndtere. Men i dag - torsdag - har pågangen nærmest eksplodert, og vi har en ventetid på telefon opp mot to timer. Dette er selvfølgelig beklagelig, men vi jobber nå med en løsning som forhåpentligvis er på plass innen helgen og som vi håper vil gi ytterligere økt kapasitet ved legevakten, sier Vigdis Bjerke Jægersborg som er virksomhetsleder ved legevakten i Drammen.

For å øke kapasiteten ved legevaktens telefontjeneste for å bestille koronatest må det frigjøres helsepersonell fra andre virksomheter i kommunen. Under hele koronapandemien har behovet for fagutdannete vært stort i hele helsesektoren. Derfor er det ikke så enkelt å finne mange helsearbeidere til andre oppgaver, men det gjøres nå en jobb for å flytte medarbeidere over til legevakten for å håndtere den økende pågangen.

- Vi er selvfølgelig klar over den kritiske situasjonen som var ved legevakten i Oslo for et par uker siden, og ingen av oss ønsker at det samme skjer i Drammen. Derfor har vi vært rustet for å håndtere en økning i personer som ønsker å ta en koronatest. Men vi har så langt ikke sett noen markant økning i smittetrykket. Derfor har vi ikke vært forberedt på den enorme økningen i antall personer som ønsker å koronateste seg, som vi har sett det siste døgnet, sier Vigdis Bjerke Jægersborg.

legevaktteltet ved fylkeshuset i Drammen
BILDE: Pågangen for å få tatt en test har vært enormt stor det siste døgnet. Ventetiden på telefonen har vært lang.

Drammen kommune har i et par uker jobbet med en ny organisering for håndteringen av timebestilling for koronatesting. Etter at det ble åpnet for at alle kan koronateste seg, uten en forutgående medisinsk vurdering, vil det ikke lenger være nødvendig å bli betjent av helsepersonell. Dette vil øke kapasiteten betraktelig, og målet er at den nye telefontjenesten for bestilling av timer for koronatesting er på plass fredag 4. september. Da skal Drammen kommune være rustet til å håndtere langt flere henvendelser om koronatesting enn det legevakten får i dag, og ventetiden skal også reduseres vesentlig.