Arbeidet med oppgradering av Spiralen er ikke helt ferdig, men fra 1. august kan du endelig kjøre opp til Spiraltoppen igjen.

Ronald Ronald Remøy og Trond Kroken står foran porten på Spiraltoppen, og med det nye tekniske brygget med gress på taket.
BILDE: Ronald Remøy (t.h), anleggsleder hos hovedentreprenøren BS Graveservice AS og Trond Kroken, innleid prosjektleder fra WSP for Drammen kommune, foran porten på Spiraltoppen og det nye tekniske bygget med gress på taket.

Fra lørdag 1. august kan du igjen svinge deg oppover de 1605 meterne og 6,5 rundene til Spiraltoppen. Tunnelen har vært stengt siden nyttår, men nå kan man igjen komme seg til topps med bil. Tunnelen vil være åpen mellom 06.00 og 21.00 hver dag fram til 15. november.

Dessverre ble åpningen en måned senere enn planlagt grunnet koronapandemien, men målet er fortsatt å være helt ferdig til 15. nov, som er den opprinnelige sluttfristen for arbeidet.

Forsinket arbeidet

Det har vært gjort et omfattende stykke arbeid i tunnelen for at den skal bli sikrere og tørrere, og den har fått oppdaterte tekniske løsninger. Det store arbeidet med vann, fjell- og frostsikring er utført. Det samme er alt arbeidet i bakken med vann og avløp, kabler og klargjøring av nye banketter som skal inneholder alle rør, ledninger og kabler til avvanning og styring av tunnelen.

Tre nye tekniske bygg er ferdigstilt utvendig, og klare til å fylles opp med alt av forsyninger til lys, styring og overvåkning av tunnelen.

Arbeidene så langt har gått veldig greit, ifølge Ronald Remøy, anleggsleder hos hovedentreprenøren BS Graveservice AS, til tross for at koronasituasjonen lagde noen humper i veien underveis.

– Vi skulle hatt arbeidere både fra Island, Polen og Litauen, som ikke kunne komme på grunn av koronasituasjonen. Det førte til at vi måtte gjøre om på rekkefølgen på en god del av arbeidet. Det forsinket fremgangen, men vi har likevel jobbet i tunnelen gjennom hele perioden, forteller Remøy.

Han tror uansett at 15. november skal være en realistisk dato for offisiell åpning.

Ronald Remøy foran åpningen av tunnelen nede.
BILDE: Det vil fortsatt være anleggsområde i og rundt Spiralen de neste månedene. Ronald Remøy oppfordrer alle som kjører i tunnelen de neste månedene om å ta hensyn.

Vil oppleves mørk

Tunnelen er blitt asfaltert, men det siste asfaltlaget skal legges når det nærmer seg ferdigstillelse i november. Også utvendige arbeider i hver ende av tunnelen vil foregå utover høsten. Det vil blant annet bli beplantning og kantstein både ved innkjøringene nede og oppe.

– Det er viktig at folk forstår at tunnelen fortsatt ikke er ferdig. Tunnelen er fremdeles et anleggsområde, og vil være det fram til 15. november, sier Heidi Strandvik, prosjektleder for Utbygging og infrastruktur i Drammen kommune.

Spiralen blir altså kjørbar, men det er fortsatt flere måneder igjen til alt er klart. Arbeidene inne i tunnelen vil foregå på natten mens tunellen er stengt.

– Det vil i perioden fram til ferdigstilling være midlertidig belysning i Spiralen, noe som gjør at tunnelen vil oppleves ganske mørk. Den gamle sikkerhetsutrustningen er satt opp igjen fram til november da det nye er på plass, forteller Strandvik.

Ny lysopplevelse

Entreprenøren vil i månedene som kommer jobbe med inventaret av tunnelen. Ventilasjon, permanent belysning, styring og overvåkning, samt innredning av tekniske bygg og ferdigstilling av dekke og utearealer er oppgaver som står for tur.

– Wow-effektene kommer på plass helt mot slutten før åpning, forteller Heidi Strandvik, og ymter frempå at Spiraltrollet har funnet igjen hele familien sin og planlegger innflytting.

Ved spørsmål kan prosjektleder Heidi Strandvik kontaktes på tlf: 414 17 454

PS: Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og vise hensyn i tunnelen, da det fremdeles foregår arbeider utenfor og i tunnelen.

bilde av åpningen av tunnelen og  det nye tekniske bygget.
BILDE: I området utenfor innkjøringene både opp og nede vil i løpet av de neste månedene bli beplantning av trær og blomster, og før den endelige åpningen i november vil det også komme ny asfalt.

Les mer om prosjektet

Utbedring av Spiralen