Over 200 frivillige hadde søndag ettermiddag meldt seg til tjeneste for å bistå drammensere som trenger hjelp under koronautbruddet. Mange av dem har helsefaglig bakgrunn.

- Vi ser at behovet for hjelp kommer til å øke i dagene og ukene som kommer. Jeg setter utrolig stor pris på at så mange allerede har meldt seg. Dette viser at innbyggerne i Drammen kommune er klare til å ta vare på hverandre og bistå der det trengs i en veldig utfordrende tid. Det skal vi alle være glade for, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Den nye kommunen har nå eksistert i to og en halv måned, og ordføreren er imponert over hvordan alle samler seg til en felles dugnad for å håndtere denne krevende situasjonen. Hun er også glad for alle private initiativ som tas, eksempelvis gjennom ulike Facebook-grupper som oppfordrer til å hjelpe andre innbyggere i kommunen.

- Vær den gode naboen

Ordføreren minner om at vi alle kan komme til å trenge hjelp på et tidspunkt under dette virusutbruddet.

- I den situasjonen vi har nå, vil jeg oppfordre alle til å være den gode naboen. Hvis naboene dine sitter i karantene eller er syke, så er dette tidspunktet for å være behjelpelig med eksempelvis matinnkjøp og andre nødvendige gjøremål. Plutselig kan det være du og din familie som blir syke og får behov for hjelp. Da kan det være din tur til å ha behov for naboens hjelp, sier ordføreren.

Fredag ettermiddag kom oppfordringen fra både ordfører og rådmann om at frivillige og innbyggere med helsefaglig kompetanse nå kan melde seg for å hjelpe til i tiden som kommer. Og allerede i løpet av helgen har godt over 200 innbyggere tatt kontakt, hvorav nærmere 100 har helsefaglig bakgrunn.

De fleste av henvendelsene har kommet gjennom et digitalt skjema som ligger på Drammen kommunes nettsider. Noen få har tatt kontakt på telefon 32 04 52 00.

- Vi kommer fortsatt til å bemanne telefonen mellom klokken 0800 og 2300 alle dager, samtidig som vi oppfordrer alle som har mulighet til det, om å benytte skjemaet, sier rådmann Elisabeth Enger.

Alle kontaktes

Alle som har meldt seg i løpet av helgen, kommer til å bli kontaktet de nærmeste dagene. Det jobbes ifølge rådmannen nå intenst med å etablere mottaksapparatet i tjenestene og i kommunedelene.

I helgen har kommunen jobbet med å etablere gode rutiner og rammer for hvordan de frivillige og helsefaglige skal tas imot og kanaliseres dit det er mest behov for deres hjelp. Flere av de med helsefaglig bakgrunn er allerede koblet på tjenestene. Vi ønsker å tilby de som har mulighet og rett kompetanse, midlertidige arbeidsavtaler, der det er snakk om å utføre helsetjenester.

De frivillige vil bli oppringt og følges opp av egne kontaktpersoner i alle kommunedelene.

– Vi har heldigvis både frivilligsentraler og kontaktpersoner for frivillige i tjenestene som vil bidra i dette arbeidet fremover, sier Enger.

Bidra i eget nettverk

Både ordføreren og rådmannen er glad for at så mange ønsker å bidra gjennom kommunen. Samtidig understreker de at vi må innse at vi antagelig ikke kommer til å klare å sørge for frivillige til alle som trenger hjelp etter hvert.

- Derfor oppfordrer vi fortsatt alle til å tenke gjennom hvordan de kan være til hjelp for personer i sitt eget nettverk; familie, naboer, venner og bekjente som kanskje ikke selv er i stand til å handle, er ekstra bekymret for egen helse, eller bare trenger noen å ha en hyggelig samtale med, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Men husk å begrense all fysisk kontakt. Ikke besøk hverandre fysisk, avtal varelevering utenfor døra og benytt heller telefonen til å snakke sammen.

Prioriterer visse grupper

Kommunen er opptatt av å rette innsatsen mot de gruppene som trenger hjelp aller mest. Det dreier seg om innbyggere som:

  • har behov for handlehjelp, men som ikke har nettverk i nærheten eller
  • er i en spesielt vanskelig livssituasjon

- Gjennom våre tjenester er vi allerede i kontakt med mange innbyggere som ikke selv har mulighet til å skaffe den hjelpen som de trenger. For eksempel kartlegger legene mulighetene for selvhjelp, når noen settes i karantene eller isolasjon. Vi vil vurdere situasjonene og koble inn frivillige til oppgaver der det ikke er behov for at en ansatt gjør jobben. Det vil frigjøre kapasitet, som vi heller kan bruke til pasienter som trenger helsefaglig kompetanse. Samtidig er det viktig at vi ikke setter frivillige til oppgaver som kan føre til smittespredning, både for de som får hjelp og de frivillige, sier rådmann Elisabeth Enger.

Gjør en viktig jobb

Organisasjonslivet bidrar også med en uvurderlig innsats på svært mange områder. Mange har måttet avlyse vanlig aktivitet og stenge sosiale møteplasser, men strekker seg likevel langt for å finne gode måter å avhjelpe situasjonen på.

Humanitære organisasjoner finner nye måter å hjelpe sine målgrupper. Idrettslag og fritidsorganisasjoner deler gode ideer til «hjemmeaktivitet» og digitale møtearenaer. Tros- og livssynsorganisasjoner bidrar blant annet til forståelse for nasjonale beslutninger og råd, og gir viktig sosial støtte og omsorg for mange, uten at man samles fysisk. Mange organisasjoner bruker også sine kanaler til å bidra i det viktige holdningsskapende arbeidet for å unngå smittespredning.

- Når vi nå snart har på plass gode rutiner for frivillighet til utsatte grupper i alle kommunedelene, ønsker vi også å kartlegge muligheter for å samarbeide mer med lokale organisasjoner som har kapasitet til å hjelpe til i lokalmiljøene eller i tjenester som nå har ekstra stor belastning, sier ordføreren.

Til sist kan vi også minne om at det er en rekke nasjonale telefontjenester og nettsider hvor innbyggere kan få råd, veiledning eller noen å snakke med.

- Det går også an å kontakte frivillige organisasjoner og tilby din hjelp, dersom du ser at du har den muligheten, sier Monica Myrvold Berg.