Mange vil være med i nærutvalg

Det er 189 søkere som ønsker å være med i nærutvalgene i de ti kommunedelene i Drammen kommune.

Per-Vidar Bjerke, Thea Kristine Risvik Stokke, Kine Korsmo og Eirin Bråten Nygård. overordnet ansvar for å sikre framdriften med å styrke lokaldemokratiarbeidet.
BILDE: Dette blir kjente fjes for de som skal være med i nærutvalgene. De tre nyansatte lokale koordinatorene: Per-Vidar Bjerke, Thea Kristine Risvik Stokke og Kine Korsmo. Her samme med Eirin Bråten Nygård, lokaldemokratikoordinator (til høyre). Hun har blant annet et overordnet ansvar for å sikre framdriften med å styrke lokaldemokratiarbeidet i kommunen.

Slik fordeler søkerne seg:

Kommunedel Sted Antall søker
1 Mjøndalen, Åsen og Steinberg 27
2 Krokstadelva og Stenseth 14
3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 18
4 Rødskog og Gulskogen 8
5 Konnerud og Skoger vest 13
6 Strømsø overfor Vestfoldbanen; Danvik, Austad og Fjell 30
7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen 16
8 Bragernes og Øren 17
9 Skoger, Åskollen og Nesbygda 27
10 Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger 19
Totalt   189

Slik skal innbyggerne velges

Første uka i desember blir det bestemt hvem som får være med videre. Alle innbyggere som har søkt vil få svar på søknaden. Utvelgelsen er i full gang og i reglement for nærutvalg står det hvordan de åtte innbyggere i hver kommunedel skal velges ut:

  • Barnefamilier: Velges av kommunedelenes FAU-er.
  • Ungdom og ungdomsobservatør: Velges av ungdomsrådet.
  • Eldre: Velges av eldrerådet.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne: Velges av råd for personer med funksjonsnedsettelse.

I tillegg er det fire plasser som skal sikre særpreg, og disse personene er det de folkevalgte i det enkelte nærutvalg som skal plukke ut. Totalt blir det åtte innbyggere fra kommunedelen samt fire politikere som utgjør kommunedelens nærutvalg.

Lokale koordinatorer 

Det er nå ansatt tre lokale koordinatorer (2,5 årsverk). Koordinatorene vil følge opp initiativ i nærutvalgene i tillegg til å være sekretær. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse, samt sikre informasjonsflyt begge veier.

De lokale koordinatorene er tilknyttet to eller flere knutepunkt i kommunen. Knutepunktene skal være en arena der en gjennom involvering og samskaping finner frem til de gode løsningene for lokalmiljøet.

Disse er din kontaktperson om du har noe på hjertet som berører din kommunedel:

Per-Vidar Bjerke
BILDE: Lokalkoordinator Per-Vidar Bjerke.

Per-Vidar Bjerke er å treffe på e-post: Per-Vidar.Bjerke@drammen.kommune.no og telefon: 988 03 758.
Han er lokal koordinator for kommunedel:
1 Mjøndalen, Åsen og Steinberg
2 Krokstadelva og Stenseth
4 Rødskog og Gulskogen
5 Konnerud og Skoger vest

Thea Kristine Risvik Stokke.
BILDE: Lokalkoordinator Thea Kristine Risvik Stokke.

Thea Kristine Risvik Stokke er å treffe på e-post: Thea.Risvik.Stokke@drammen.kommune.no og telefon 959 46 159.
Hun er lokalkoordinator for kommunedel:
3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden
8 Bragernes og Øren
9 Skoger, Åskollen og Nesbygda
10 Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Kine Korsmo.
BILDE: Lokalkoordinator Kine Korsmo.

Kine Korsmo er å treffe på e-post: Kine.Korsmo@drammen.kommune.no og telefon 920 36 166. Hun er lokal koordinator for kommunedel:

6 Strømsø overfor Vestfoldbanen; Danvik, Austad og Fjell.
7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.