Slutter i Drammen kommune

Manuela Ramin-Osmundsen har sagt opp stillingen som direktør for arbeid og inkludering i Drammen kommune. Hun forlater stillingen i slutten av september.

Manuela Ramin-Osmundsen
BILDE: Manuela Ramin-Osmundsen har fått ny jobb og slutter som direktør for arbeid og inkludering i Drammen kommune i slutten av september.

- Jeg har hatt en veldig spennende tid i Drammen kommune. Det har vært et privilegium å få jobbe med etableringen av den nye kommunen, men nå har jeg fått tilbud om en annen stilling ved stiftelsen Diakonhjemmet som jeg har valgt å takke ja til, sier Manuela Ramin-Osmundsen.

Opptatt av samarbeid

Hun har i direktørjobben vært opptatt av at ulike tjenester på tvers av ulike fagområder og samarbeidspartnere jobber godt sammen for å sikre et best mulig tjenestetilbud. Dette er særlig viktig for de sårbare innbyggerne.

- Innbyggernes hverdagsutfordringer er sammensatt, og dette må gjenspeiles i hvordan kommunen tilbyr sine tjenester. Derfor har det vært veldig spennende å få jobbe med blant annet etableringen av knutepunkt Strømsø hvor ulike kommunale tjenester er samlet under samme ledelse og jobber nær innbyggerne, for å bli en positiv kraft i nærmiljøet i kommunedelen, sier Manuela Ramin-Osmundsen.

I tillegg til å være sentral i oppstarten av arbeidet med å motvirke levekårsutfordringer i Drammen og etableringen av knutepunkt Strømsø har Ramin-Osmundsen hatt det administrative ansvaret for den kommende områdesatsingen på Strømsø. Hun hadde også ansvaret for etableringen av Nav Drammen og har vært sentral i arbeidet med Ny Start som nyskapende organisasjonsgrep som samler tjenestene som er viktige for å håndtere levekårsutfordringer.

- Viktige ideer og perspektiver

Rådmann Elisabeth Enger har mottatt oppsigelsen fra Ramin-Osmundsen og beklager at direktøren forlater Drammen kommune.

- Jeg vil først og fremst takke Manuela for den innsatsen hun har lagt ned for Drammen kommune. Hun har kommet inn i organisasjonen med viktige ideer og perspektiver. Gjennom blant annet utviklingen av knutepunktet på Strømsø har hun bidratt til å vise vei for hvordan de kommunale tjenestene skal jobbe sammen for å møte innbyggernes behov på en ny måte. Og nettopp Strømsø står foran en spennende tid når vi snakker om områdesatsingen. Så jeg skulle gjerne hatt med meg Manuela Ramin-Osmundsen videre i det viktige samfunnsutviklingsarbeidet hun har startet på, sier rådmannen.

Drammen er den første kommunen som opprettet en direktørstilling med ansvar for både arbeid og inkludering, og Enger sier at det har vært et veldig viktig arbeid den avtroppende direktøren har startet på.

- I en kommune som Drammen er det viktig å lykkes på begge disse områdene, og Manuela Ramin-Osmundsen har startet dette arbeidet på en veldig god måte, sier rådmannen.

Evaluerer lederstrukturen

Rådmannen har tidligere varslet at hun vil evaluere lederstrukturen i Drammen kommune. Denne evalueringen skal gjennomføres etter sommerferien.

Det settes ikke i gang rekruttering til direktørstillingen Ramin-Osmundsen forlater om tre måneder, før det er avklart hvordan den nye lederstrukturen skal se ut videre.