Marienlyst friidrettsstadion gjenåpnes

I løpet av sommeren og høsten har friidrettsstadion gått gjennom en stor forandring. Nå kan det igjen løpes, hoppes og kastes på Marienlyst.

Marienlyst friidrettsbane var slitt. Store løpefelt var i svart i stedet for i rødt, det var sprekkdannelser flere steder og strimler med silikon hang og slang. Kunststoffdekket på Marienlyst stod ferdig i 1988. I 2000 fikk banen toppsprøyting og merking, men det var modent for rehabilitering.

Marienlyst friidrettstadion med nytt dekke og oppmerking
BILDE: Klar-ferdig-gå! Snart lyder startskuddet og den oppgraderte Marienlyst friidrettsstadion innvies med nytt belegg og god oppmerking i løpebanen. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

2. juni ble banen stengt, og arbeidet på banen startet. Etter planen skulle banen åpnet igjen 13. august.

– Ekstraarbeid med grunnforholdene, som blant annet måtte dreneres, gjorde at vi måtte vente på håndverkerne som ble opptatt med annet arbeid. Dette gjorde at prosjektet ble forsinket med en drøy måned, sier Udnæs, som forteller at budsjettet er på 6,5 millioner kroner. Av disse dekker kommunen 5,5 millioner kroner, mens resten dekkes av spillemidler.

Banen har nå fått nytt dekke av kunststoff i gummi, Banen er rødmalt og har oppmerkinger i hvitt og gult. Et 10 meter høyt kastbur i stål er godt synlig i det ene hjørnet av stadion.

Friidrettsstadion med ny kastbu. Prosjektleder Erik Udnæs  viser høyden.
BILDE: Prosjektleder Erik Udnæs blir liten i den 10-meter høye kastbua i stål. Kanskje vil det settes nye kasterekord fra denne stålbua??

Arbeidene som er blant annet:

  • Utskifting av banedekke
  • Nytt kastbur for slegge og diskos
  • Utskifting av kantstein ved kastsektorer og hoppegroper
  • Utskifting av satsplanker for lengde/tresteg
  • To hoppegroper
  • Kastsirkler
  • Ny stavkasse for stavsprang
  • Ny sarg i svingen
  • Utbedring av vanngrav

Småflikking gjenstår

Marienlyst friidrettsstadion med snorrett oppmerking
BILDE: Snorrett oppmerking i forkant før oppmerking påføres banedekke.

– Nå er det noe småflikking og litt monteringsarbeid som gjenstår før friidrettsstadion er helt «innflyttingsklar», men vi velger å åpne så tidlig som mulig. Så når gjerdene er fjernet rundt baneanlegget, er alle friidrettsinteresserte velkommen til å ta i bruk anlegget, sier prosjektleder Erik Udnæs i kommunens Utbygging og infrastruktur.

Nå ser prosjektleder Erik Udnæs og hans samarbeidspartnere fram til at Marienlyst friidrettsstadion igjen fylles med idrettsutøvere i alle aldre – her kan det løpes, hoppes og kastes av hjertens lyst.

Marienlyst friidrettsstadion oppmerking på løpebanen.
BILDE: Nøyaktighet på millimeteren når oppmerking påføres med sjablonger og spraymaling.