Stadionanlegget med kunststoffdekke stod ferdig i 1988 og fikk i 2000 ny toppsprøyting og merking. Nå er det tid for en ny oppgradering.

Marienlyst friidrettsstadion slitt løpebane Erik Udnæs, Lars H. Frågodt og Tor Gundersen
BILDE: Kommunens Erik Udnæs, Lars H. Frågodt og Tor Gundersen viser fram Marienlyst friidrettsstadions banedekke som både er hardt og malingsslitt. Mandag 2. juni stenger stadion, da det skal utføres rehabilitering i sommer. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Banen stengt fram til skolestart

Nå skal banedekket rehabiliteres med anleggsstart 2. juni og ferdigstillelse 13. august. Banen vil være stengt i hele anleggsperioden.

Arbeidene omfatter blant annet:

  • Utskifting av banedekke
  • Nytt kastbur for slegge og diskos
  • Utskifting av kantstein ved kastsektorer og hoppegroper
  • Utskifting av satsplanker for lengde/tresteg
  • Ny stavkasse for stavsprang
  • Ny sarg i svingen
  • Utbedring av vanngrav

Entreprenør er Kjeldaas AS, og rehabiliteringen vil koste rundt 5,7 millioner kroner.

Friidrettsstadion to som trener styrke
BILDE: I disse koronatider er det mange som benytter treningsmulighetene på Marienlyst friidrettsstadion.

Stadion godt besøkt i koronatida

Drammen kommunes fagleder Tor Gundersen, Arena kultur, idrett og friluftsliv. Anlegg, idrett og natur, samt byggeleder Lars H. Frågodt og prosjektleder Erik Udnæs, begge fra Utbygging og infrastruktur, tar banedekket på Marienlyst friidrettsstadion i nærmere øyesyn:

Flere steder er banen malingsslitt, slik at det er store løpefelt i svart i stedet i rødt, det er sprekkdannelser flere steder og strimler med silikon henger og slenger.

Friidrettsstadion banedekke med sprekkdannelser
BILDE: Flere steder er det sprekker i kunststoffdekket. Denne har nærmest blitt en kunstinstallasjon i form av en dyrefigur.

Banen er godt besøkt denne ettermiddagen i mai med folk som løper, hopper og driver styrketrening. Nå må idrettsutøvere og mosjonister finne et annet treningsområde i årets sommermåneder.

Oppfylle arrangementskrav

– Overflaten med kunststoffdekke skal fjernes og makuleres miljømessig. Nytt dekke skal legges, i tillegg til diverse utbedringer i forbindelse med sportslige aktiviteter på og ved løpebanen, forteller prosjektleder Erik Udnæs.

Trioen Gundersen, Frågodt og Udnæs lover at friidrettsklubbene og deres medlemmer om noen måneder igjen kan innta Marienlyst friidrettsstadion og glede seg til å tilta en arena som er langt mer tilfredsstillende enn per i dag: blant annet med bedre svikt i dekket og ny oppmerking, samt at stadion oppfyller kravene som store idrettsarrangementer krever.

Friidrettsstadion med dekkeslitasjon silikonremser løsner
BILDE: Fagleder Tor Gundersen viser at også silikonremser løsner på banedekket til prosjektleder Erik Udnæs og byggeleder Lars H. Frågodt. Nå skal det gamle kunststoffdekket erstattes med et nytt og tidsmessig dekke på Marienlyst friidrettsstadion.