Mange fikk dessverre misfarget vann i springen tirsdag. Kommunen er i full gang med å spyle vannledningene rene. Mange har fått klart vann, men fortsatt er det problemer i visse områder.

Her finner du oppdatert informasjon om situasjonen: Misfarget vann torsdag 26. august  

Informasjon publisert tidligere i uken:

Områder som er berørt er Bragernes, Strømsø, Gulskogen, Åssiden og Vinnes.

Natt til tirsdag ble det utført planlagt, nødvendig vedlikehold på en hovedvannledning. For å sørge for at alle hadde vann i springen under vedlikeholdet ble vannstrømmen i store deler av vannforsyningsnettet lagt om mandag kveld. Når vannet endrer retning i rørene kan det medføre det at belegg på rørveggene løsner og beboere opplever en periode med misfarget vann.

Etter fullført arbeid ble vannstrømmen snudd tilbake til normalen tirsdag morgen. Det medførte en ny endring av vannretningen slik at mer belegg trolig løsnet.

Beklager manglende varsling

I forkant av planlagt vedlikehold skal kommunen varsle berørte innbyggere om mulighet for misfarget vann. Vedlikeholdsarbeidet berørte langt flere enn forventet, noe som medførte at mange ikke ble varslet eller ble varslet for sent.

– Vi beklager at mange ikke fikk varsel denne gangen. Vi kommer til å evaluere hendelsen for å unngå slike situasjoner i fremtiden, sier virksomhetsleder i Vann og avløp Live Johannessen.

Mattilsynet er rutinemessig varslet om hendelsen. Det er imidlertid svært sjelden at det medfører helserisiko å drikke misfarget vann. Les mer om misfarget vann

Hva kan du som innbygger gjøre?

Ved hendelser med misfarget vann kan du tappe kaldt vann fra springen som er nærmest inntaket ditt, som ofte er utekranen. Hvis vannet fortsatt er misfarget etter ca. 20 minutter, bør du ta en times pause – og så prøve å tappe kaldt vann i ca. 20 minutter til.

Som nevnt har kommunen mannskap i sving for å spyle vannledningene. Dersom du fortsatt har misfarget vann om et døgn (onsdag ettermiddag) bør du ta kontakt med kommunen siden det kan være enkelte punkter på vannledningsnettet som må spyles spesielt.

Vi minner også om de nasjonale rådene for egenberedskap. Du bør blant annet ha minst 9 liter vann per person lagret hjemme. Les mer på sikkerhverdag.no