Mjøndalens første sykkelfelt og nytt kjøremønster

Mjøndalen har fått sitt første sykkelfelt. Sykkelfeltet i Meierigata skal sikre bedre fremkommelighet for syklistene. Samtidig er det gjort endringer i kjøremønster.

Sykkelfelt i rødt i Meierigata Mjøndalen
BILDE: Mjøndalens første sykkelfelt strekker seg fra Øvre Tverrgate til Arbeidergata

I Meierigata er det nå et eget sykkelfelt markert med rødt. Det er også piler som markerer retning mot torget og Arbeidergata. For bilene er det motsatt kjøreretning med enveiskjøring inn fra Arbeidergata. Ny innkjørsel til Torgkvartalet er etablert i Nedre Tverrgate, siden det ikke lenger er lov å svinge inn i Meierigata fra den retningen.

– Tiltaket vil gi en bedre kobling og prioritering av syklister mellom Drammensveien der parken ligger i sør og Arbeidergata med Mjøndalen stasjon i nord, forteller Elisabeth von Enzberg-Viker, samferdselsplanlegger ved Samferdsel, vei og parkforvaltning i Drammen kommune og fortsetter:

– Nå slipper syklistene å sykle på fortauet, noe som tidvis kan føre til konflikt mellom syklende og gående. Ved å åpne for sykling mot kjøreretning sikrer vi også bedre og lovlig framkommelighet for syklistene.

Permanent skilting har ikke kommet på plass enda, men vil komme i løpet av tre uker. Det vil også gjøres noen justeringer i oppmerkingen. Blant annet kommer det nytt "delesymbol" i veibanen, som markerer at det er meningen at syklister skal sykle i veien sammen med de kjørende med kjøreretningen.

Møllergata med skilt for enveiskjøring
BILDE: Endret kjøremønster i Møllergata i Mjøndalen

Som følge av tiltaket i Meierigata har enveisreguleringen i Møllergata mellom Nedre Tverrgate og Arbeidergata blitt snudd. Lovlig innkjøring etter nytt kjøremønster er fra Nedre Tverrgate, mens det fra Arbeidergata er innkjøring forbudt.

Alle tiltakene er permanente og del av kommunedelplan for Mjøndalen og kommunens sykkelplan.

– Vi oppfordrer alle til å følge det nye kjøremønsteret siden vi har observert at ikke alle gjør det. Det vil bli enda tydeligere når permanent skilting kommer på plass, sier Elisabeth von Enzberg-Viker.

Elisabeth von Enzberg-Viker
BILDE: Elisabeth von Enzberg-Viker