Nærutvalgene - hva er det?

Du har kanskje hørt om nærutvalgene, men er usikker på hva de skal drive med. Onsdag 24. juni kl 18.00 kan du følge politikernes informasjonsmøte om nærutvalgene og lære mer.

Arbeidet med å etablere nærutvalg ved alle kommunedelene er forsinket på grunn av koronaepidemien. Arbeidet er igang igjen og 24. juni arrangeres et informasjonsmøte for politikerne som sitter i nærutvalgene i kommunen.

10 nærutvalg

Nærutvalgene skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Det er 10 nærutvalg i Drammen.

Skal rekruttere innbyggere

Hvert nærutvalg består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere eller representanter fra kommunedelen. Medlemmene skal møtes fire ganger i året.

Til høsten starter kommunen prosessen med rekruttering av innbyggere som skal være med i utvalgene.

Følg møtet 24. juni kl. 18.00

Kommunestyrerepresentant Mads Hilden (AP) leder informasjonsmøtet.