Mye gjøres for å hindre lukt fra renseanlegg

Drammen kommune eier fire renseanlegg, og det legges ned mye jobb og ressurser i å hindre vond lukt fra anleggene. Kommunen mottar svært få klager, men dessverre er det fra tid til annen nesten uunngåelig at det oppstår sjenerende lukt. Takket være renseanleggene er elva og Drammensfjorden ren.

Utvendig bilde av Solumstrand renseanlegg
BILDE: Solumstrand er Drammen kommunens største renseanlegg.

Solumstrand er størst

Solumstrand renseanlegg ligger ved Drammensfjorden og det er det desidert størst av Drammen kommunes fire renseanleggene. De andre tre ligger i Mjøndalen, på Muusøya og på Bokerøya. Anlegget på Solumstrand behandler i gjennomsnitt én million liter avløpsvann i timen.

Solumstrand renseanlegg ligger tett ved bebyggelsen og det er ved denne enheten kommunen har størst utfordring med lukt.

– Vi har stort fokus på driftsrutiner for å hindre luktutslipp. Det benyttes avanserte målemetoder, de beste på markedet. Alt for å hindre at vond lukt slipper ut, sier Alexander G. Vedeler, leder for renseanlegget. 

Lukten kommer selvsagt av den råvaren som enheten skal betjene. Høye sommertemperaturer, sol og fint vær gjør at vi oppholder oss mye utendørs. Det er nettopp ute vi best merke om lukten ikke er helt slik vi ønsker.

Om sommeren er også konsentrasjonen av kloakk høyere på grunn av mindre overflate vann som regn og snøsmelting. Da blir det mindre vann som passerer i rørene. Kloakken renner saktere og får da lenger tid i rørene før den kommer til rensing. Dette er grobunn for dårlig lukt.

For å motvirke luktproblematikken lages det et undertrykk i renseanlegget, pumpestasjoner og maskinutstyr. Luften herfra suges ut og går via egene luktbehandlingssystemer før luften slippes ut i det fri.

– Mange av luktestoffene har så lav konsentrasjon at det ikke finnes målere som kan påvise dem. Instrumentene er dessverre ikke like fintfølende som menneskets nese, sier Vedeler.

Hemmeligheten, for å slippe uønsket lukt, er å holde undertrykket. Det motsatte kan skje om avløpsvannmengden brått endres eller at det oppstår feil på utstyr. Flere ganger daglig sjekkes utstyret og elektroniske varsler gir signaler til bemanningen slik at de vet hvordan tingenes tilstand er.

Det kan være andre kilder til vond lukt enn fra renseanleggene, for eksempel fra gårdsdrift, gjødsling av jorder og lavvann og lukt fra sjøen.

Meld fra

Oppdager du lukt fra en av kommunenes renseanlegg så meld fra til VA-vakta.

– For oss er det viktig at de som melder fra sier noe om tidspunkt og stedet de oppdaget lukten. Da har vi mulighet til å gå tilbake i våre logger for å se hva som kan være feil, sier Vedeler.

Klager som meldes inn blir behandlet umiddelbart, men lukten kan det ta litt tid før forsvinner.

Betydelige oppgraderinger

Sommeren 2018 var varm med lite nedbør. Etter «problemsommeren» ble det utført en rekke forbedringer. En ting var at luktbehandlingssystemet ble splittet opp i mindre enheter.

– Nå kan vi gå direkte til der problemet er og feilkilden finnes raskere, avslutter leder for renseanlegget.  

Solumstrand renseanlegg inne
BILDE: Dette anlegget behandler i gjennomsnitt én million liter avløpsvann i timen.

Slam blir biogas og miljøjord

Anlegget sto ferdig i 1990 og ble oppgradert i 2010. Fra å være dimensjonert for 60.000 mennesker ble enheten oppgradert til å kunne betjene avløp for inntil 130.000 innbyggere.  I dag betjens 60 % av Drammen bys befolkning samt all industri i dette området.

Avløpsvannet går gjennom flere renseprosesser før det slippes ut på 24 meters dyp, 250 meter fra land. Slammet som fjernes presses og sendes til Lindum for produksjon av biogas og miljøjord.

Drammen kommune behandler alt avløpsvannet på en slik måte at elva og fjordvannet kan benyttes til bading, fisking og rekreasjon. Vannkvaliteten måles jevnlig, sjekk her