I år kan du fiske kreps i Blekktjern i Drammen sørmark. Det vil fremdeles være stengt for krepsefiske i Landfalltjern og Klopptjern, slik at krepsebestandene kan ta seg opp igjen etter at dammene har blitt rehabilitert.

For å hindre at krepsen i Blekktjern blir overfisket, har kommunen lagt noen begrensninger i tid, fangstmetode og antall kreps man får lov til å fange.

et barn og en voksen krepser med hov på Blekktjern
BILDE: Barn og unge under 16 år kan krepse gratis. De som har fylt 16 må kjøpe fiskekort.

Det er lov å fiske kreps i Blekktjern fra 13. august kl. 06.00 til og med søndag 15. august kl. 24.00. Fylkesmannen har innført minstemål for krepsen, så den må være 9,5 centimeter fra spissen av pannehornet til enden av halen.

Drammens Sportsfiskere og Drammen kommune vil gjennomføre oppsyn med krepsingen og krepsevannene.

Gratis for barn under 16 år

- Vi oppfordrer spesielt foreldre med barn og ungdom til å prøve en spennende fangst i ei mørk sommernatt, sier Lise Davanger Häusler, naturforvalter i Drammen kommune.

Krepsingen er gratis for barn under 16 år. Fra 16 år og oppover må kjøpe fiskekortet «Fellesfiskekortet for Finnemarka». Det kan kjøpes på https://www.inatur.no/. Det koster 60 kr for ett døgn, og 100 kr for hele helgen.

Ferskvannskrepsen edelkreps, som er den krepsearten vi finner i Drammensmarka, er en rødlistet art både i Norge og internasjonalt. Det betyr at edelkreps er en sjelden art og at Drammen kommune har et ansvar for å ta vare på den. Likevel står det ikke i veien for at vi kan høste av overskuddet i de vannene der det blir mye edelkreps.

Edelkrepsen er spesielt truet av den amerikanske krepsearten signalkreps og sykdommen krepsepest som signalkrepsen har tatt med seg. Signalkrepsen har vært satt ut og spredd seg videre i en rekke vassdrag i Norge og Europa.

Kommunen eier grunnen

Drammen kommune eier grunnen rundt Blekktjern og har dermed fiskerettighetene. Avdeling Anlegg, idrett og natur forvalter fiskerettighetene, mens den praktiske forvaltningen med prøvefiske, oppsyn mm. blir utført av Drammens sportsfiskere (DS) etter avtale med kommunen.

Du kan finne mer informasjon på www.drammenssportsfiskere.no.

Et barn og en voksen står på stranden på Blekktjern med hov.
BILDE: I år kan du fiske kreps i Blekktjern i Drammen sørmark. Men husk å følge reglene og begrensningene.

Krav til krepsingen:

  • Krepsing er kun tillatt fra land ved bruk av åtepinne (max. 3 åtepinner pr. person) eller ved å plukke kreps med lys og håv i strandsonen. Det er ikke lov å bruke teiner/ruser, froskemannsutstyr/våtdrakt eller båt.
  • Det er satt antallsbegrensning på 30 kreps pr. person pr. døgn.
  • All kreps under minstemålet på 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til enden av halen, skal straks settes ut igjen. Dersom en stor andel av fangsten består av kreps under minstemålet vil oppsynet helle hele fangsten tilbake til vannet. Kreps med størrelse på 12–13 cm er vanligvis gamle hanner som kan bli 20 år og eldre.
  • Under krepsing er lyskilde tillatt med vanlig lykt uten veldig sterkt lys.
  • Krepsepest og fiskesykdommer kan spres med åtefisk. Åtefisk fra annet vassdragsområde skal være dypfryst før bruk. All åte skal fjernes etter bruk.

Rapporter fangstresultatet

Alle som benytter seg av tilbudet om krepsefiske i Drammen bes om å sende inn fangstresultene pr. e-post til Drammens sportsfiskere biketol@gmail.com.

Følgende data ønskes: antall kreps fanget, lengde, åte og dato for fangst samt ellers inntrykk av bestanden og måten krepsefisket ble gjennomført på. Alt dette for å skaffe til veie kunnskap for den fremtidige forvaltningen av bestandene.