Trenger du barnehageplass med oppstart høsten 2020? Hovedopptaket åpnet 10. februar og søknadsfrist er 16. mars kl. 12. En ny, digital løsning for å ta imot søknader er tatt i bruk. Løsningen heter Vigilo.

Barn i regntøy i barnehage
BILDE: Gjennom leken utvikler barna gode vennskap og får leke og lære sammen i trygge omgivelser, inne og ute.

Hva er hovedopptaket og hvem har rett på plass?

Søknadsprosess om plass med start i august, kaller vi hovedopptak. Alle barn født før 1. desember og som bor i kommunen har rett til plass fra august året etter. Barn som er født etter 30. november får tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

I Drammen er det full barnehagedekning, noe som betyr at alle barn som er født innen det aktuelle tidsrommet og har søkt innen tidsfristen, får barnehageplass. Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Alle som har søkt innen 16. mars, får svar senest utgangen av mai.

Ny løsning for søknader

Vigilo kalles den digitale foreldreportalen som brukes for å sende søknad om plass i barnehage, gjøre endringer og si opp plass. Dette gjelder både om du ønsker å søke plass i kommunal eller privat barnehage.

I Vigilo kan du følge behandlingen av søknaden og det er også her du får svar på søknaden din. 

Søke barnehageplass

Hvordan vet jeg hvilke barnehage jeg skal søke?

Før du søker må du finne ut hvilken barnehage du ønsker at barnet skal gå i. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Drammen ser du hvor de ligger og hva de tilbyr. Du må føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Har du lyst til å besøke noen av barnehagene, kan du ta kontakt med styrer i barnehagen for å avtale besøk.

Her finner du oversikt over kommunale og private barnehager i kommunen.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS på telefon 32 04 43 00 eller på e-post: og få svar på spørsmålene dine. Barnehagene eller helsestasjonene kan også hjelpe dersom du har spørsmål om søknad om barnehageplass.

Det er Drammen kommune som tar imot søknadene, og sender disse videre til den enkelte barnehage.

Har du plass allerede, trenger du ikke å søke.