Nå kan du søke økonomisk sosialhjelp digitalt

Dersom du ikke har nok inntekter til å kjøpe deg mat, betale husleie, strøm eller lignende, kan du søke økonomisk sosialhjelp hos NAV. Nå er det mulig å søke digitalt hos NAV Drammen.

Det har vært jobbet lenge for at man skal kunne søke økonomisk sosialhjelp digitalt. For få dager siden informerte NAV om at tjenesten er tilgjengelig hos NAV Drammen.

Her kan du søke digitalt

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp skal innen kort tid være tilgjengelig for hele landet. Foreløpig kan 304 av 356 kommuner ta imot digital søknad. Drammen er nå en av de 304 kommunene der man kan søke digitalt.

Dersom du ikke ønsker å bruke den digitale tjenesten kan du sende et søknadskjema per post eller du kan henvende deg til  NAV Drammen når du skal levere søknad. NAV-kontoret kan ha behov for å snakke med deg om din situasjon før søknaden ferdigbehandles.

Det stilles visse krav til deg som søker av økonomisk sosialhjelp. Mer informasjon om dette finner du på våre nettsider om økonomisk sosialhjelp.