Nå kan du søke om ledsagerbevis

Flere innbyggere har etterlyst søknadsskjema for ledsagerbevis på kommunens nettside. Nå er det på plass.

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer. På grunn av kommunesammenslåingen har det i en periode ikke vært noe tilgjengelig søknadsskjema for å få et slikt bevis, men nå er dette klart til bruk.

Du finner skjemaet her.

Dersom du har med deg en ledsager  betyr det at den personen kan få gratis eller rabattert adgang til en rekke arrangementer, attraksjoner, kultur- og fritidstilbud og visse transportmidler.

Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbeviset i så fall gir. 

Har du allerede ledsagerbevis kan du kontakte innbyggertorget på 32 04 00 00 for å få det fornyet.

Her finner du mer informasjon om ledsagerbevis.