Nå flyttes det rundt på ansatte i kommunen. Flere har fått nye arbeidsoppgaver. En sentral bemanningsenhet sørger for at ansatte omdisponeres.

– Drammen kommune har behov for å flytte ansatte til avdelinger som har økt behov. Per i dag gjelder dette primært innen helse og omsorg, men dette vil være aktuelt også for mange andre tjenester. Frivilligkoordinatorene i de ulike kommunedelene har blant annet fått tilført bemanning fra skoler og barnehager til å bistå i arbeidet med å koordinere den frivillige innsatsen i kommunen, sier Kjersti Tveit Nergaard, rådgiver i Organisasjonsutvikling, utvikling og digitalisering. 

De skal både ivareta brukernes behov og sikkerhet, medarbeidernes rettigheter og organisasjonens behov for effektivitet i dette arbeidet.

Portrettbilder av Kjetil Eriksen Nilssen, Kjersti Tveit Nergaard og Cecilie Loe Eriksen (t.h).
BILDE: Kjetil Nilssen, Kjersti Tveit Nergaard og Cecilie Loe Eriksen (t.h).

- Vi arbeider med å skaffe oversikt over både behov og tilgjengelige ressurser i kommunens organisasjon. I tillegg har vi tett kontakt med de som mobiliserer frivillig bistand inn til kommunen. Av de frivillige som har meldt seg for innsats, er det en betydelig andel med helsefaglig bakgrunn, som kommunen trenger i tida framover, sier Nergaard, og legger til:

– Hovedtillitsvalgte og verneombud stiller seg bak de grepene man har tatt for å organisere dette. Vi kommer til å trenge mange ressurser og et mangfold av kompetanse i tida framover. Kritiske tjenester, som for eksempel innen helse og omsorg, skal prioriteres.

Tilgjengelige ressurser

Per nå er det mange tilgjengelige ressurser, som er klare til å bidra ute i kommunens virksomheter. 

– På grunn av kapasitetsutfordringer i disse dager har vi opprettet et system, der lederne i Drammen kommune kan melde inn behov for kvalifisert arbeidskraft, sier rådgiver i Organisasjonsutvikling, Cecilie Loe-Eriksen, og legger til:

– I tillegg er det rigget et system, der vi får inn tilgjengelige ressurser fra tre ulike steder: interne som har ledig kapasitet som midlertidig omdisponeres, kvalifisert helsefaglig personell som har meldt seg via frivilligheten og eventuelle ressurser fra vikarbyråer Drammen kommune har rammeavtaler med.

Forene behov med tilgjengelige ressurser

I bemanningsenheten er det tre personer fra kommunens Organisasjonsutvikling, utvikling og digitalisering som har hovedansvaret. I tillegg er det flere medarbeidere fra Kompetansesenteret som bidrar.

Bemanningsenheten skal bidra til å forene behov med tilgjengelige ressurser. Sammen med Personal og førstelinjetjenesten sørger de for at alle har godkjent politiattest, får riktig arbeidsavtale, blir registrert og får tilgangene til fagsystemene de trenger. 

Fagarbeidere klare til innsats

Kjetil Nilssen jobber som rådgiver ved Kompetansesenteret med prosessledelse og prosjektstøtte ut mot ulike satsninger i Drammen kommune.

Han har som oppdrag å koordinere arbeidet med å rekruttere helsefaglig personell som har meldt seg gjennom frivillighetsportalen, som ved behov kan inngå et midlertidig arbeidsforhold for å bistå inn i helse- og omsorgstjenestene.

Her kan du melde inn om du trenger hjelp til diverse praktiske gjøremål, samt noen å prate med.

– All rekruttering i denne sammenheng kommer fra frivillige, som har meldt seg gjennom frivillighetsportalen. Vi tar kontakt med de som henvender seg som er sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, samt studenter fra disse faggruppene for å avklare om de kan inngå i en “pool” vi kan kontakte når behovene melder seg fra de ulike tjenestene. 

I tillegg formidler vi henvendelser fra frivillige leger og medisinstudenter med lisens direkte til legevakta, slik at legevakta tar direkte kontakt med dem ved behov, sier Kjetil Nilssen og legger til:

– Vår rolle er å avklare i hvor stor grad de frivillige kan bidra og om de ønsker et midlertidig arbeidsforhold.

Når dette er kartlagt bringes informasjonen videre til Cecilie Loe Eriksen i Organisasjonsutvikling, som tar direkte kontakt med de frivillige når et konkret arbeidsoppdrag meldes inn.

– Alle de vi ringer har selv meldt inn sin kapasitet og er i stor grad innstilt på å bidra. Det er kun få av dem vi snakker med som ikke ønsker å bidra i pleieoppdrag. Stort sett er det en utrolig vilje blant de ansatte og frivillige til å stille opp og bidra med sin fagkompetanse i den situasjonen vi nå er i.

De få som ikke ønsker en midlertidig arbeidsavtale, ønsker heller å bidra generelt som frivillig med andre oppgaver, som blant annet er å handle eller ringe til noen som trenger en prat. ​Det er utrolig flott å se hvor mange som ønsker og har et brennende engasjement til å bidra i denne felles dugnaden i drammenssamfunnet, sier Kjetil Nilssen.