Nå oppgraderes trygghetsalarmer og nøkkelbokser

Drammen kommune øker satsningen på mestrings- og trygghetsskapende tjenester. Arbeidet starter nå i januar med utskifting av trygghetsalarmer som er knyttet til fasttelefoner. Brukerne får samtidig røykvarslere montert i hjemmet sitt som en del av en «trygghetspakke».

Det er kun trygghetsalarmer som ikke allerede er koblet til 4G-nettet som vil bli byttet ut i første omgang. Utskiftningen er planlagt startet opp 18. januar, med mindre smittesituasjonen medfører utsettelse.

I mars starter arbeidet med å gjøre nøkkelbokser digitale. Med digital nøkkelboks kan hjemmetjenesten åpne nøkkelboksen med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra mobiltelefonen de har med seg. Kun autorisert helsepersonell i hjemmetjenesten kan gjøre dette.

Hver enkelt bruker som blir berørt av endringer vil få informasjon fra kommunen i god tid før endringene skjer.

Kommunen vil for øvrig fremover tilby «trygghetspakke» til brukere som har behov for dette. Utstyret i pakken er digital trygghetsalarm, digital nøkkelboks og røykvarsler.

emilio_granados_produkter.jpg
BILDE: Emilio Jensen Granados er rådgiver i kommunen og har en sentral rolle i satsingen på mestrings- og trygghetsskapende teknologi. I bildet sees også tre av produktene som nå plasseres hos brukerne; røykvarsler samt trygghetsalarm (utløser og sentral).

Avtale med leverandør av teknologi

Kommunen har inngått avtale med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS om leveranse av mestrings- og trygghetsskapende teknologi. Tellu IoT AS og Telenors e-helsevirksomhet fusjonerte 1. juli 2020 og virksomheten drives videre i Tellu IoT AS. Les mer om avtalen.

Tellu IoT AS benytter montører fra Assistent Partner. Det er sistnevnte som skal stå for utskiftingen av utstyret hjemme hos brukerne.

Avtale om responssenter

Trygghetsalarmer, røykvarslere og andre tekniske hjelpemidler er koblet til en døgnbemannet alarmsentral som igjen varsler hjemmesykepleien og brannvesenet. 4. januar inngikk kommunen avtale med Tellu IoT AS også om alarmsentral-tjenester. Avtalen inkluderer både teknisk løsning og helsefaglige telefonoperatører. Klagefristen på tildelingen går ut 14. januar, men planleggingen av implementeringen starter nå og knyttes tett opp til implementeringen av mestrings- og trygghetsskapende teknolog. Den nye alarmsentraltjenesten, også kalt responssentertjeneste, skal være klar til bruk fra 1. mars.

Avtalen som er inngått har en årlig verdi på ca. 7 millioner kroner. Det var en jevn konkurranse mellom tre gode kandidater der Tellu IoT AS etter en grundig evalueringsprosess ble vurdert til samlet sett å levere best på både kvalitet og pris.

Hjemmetjenesten skal for øvrig selv håndtere utrykning til innbyggerne.