Når kan jeg gå tilbake til jobb når jeg har hatt luftveissymptomer?

Er en negativ koronatest nok for å gå tilbake til jobben hvis jeg har hatt luftveissymptomer? Svaret er nei, men før du kan gå tilbake på jobben må allmenntilstanden din være bra.

Smittevernmiljøet i Drammen kommune får jevnlig spørsmål fra innbyggere som har hatt luftveissymptomer om hvor lenge de må holde seg hjemme og når det er mulig å gå tilbake på jobb. 

Ifølge Folkehelseinstituttets nettsider anbefales det at alle som har nyoppståtte luftveissymptomer uten kjent årsak, testes for koronasmitte og holder seg hjemme til de har fått svar på prøven. Ved negativ koronatest kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand. Det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, og dette gjelder selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om de typiske symptomene ved covid-19, forkjølelse og allergi og hvordan man bør opptre ved mistanke om koronavirus.

Kunnskapen som Folkehelseinstituttet har om koronaviruset så langt tyder på at man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og at man raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte.

Hvis du har bekreftet eller sannsynlig covid-19, må du i tillegg være isolert i minst tre døgn etter symptomfrihet og i minst åtte døgn etter symptomdebut, skriver Folkehelseinstituttet på sine sider.

Her er Folkehelseinstituttets anbefaling om hvordan vi skal opptre hvis vi får luftveissymptomer:

Flytskjema for testing av covid-19, utarbeidet av Folkehelseinstituttet
BILDE: Flytskjema for testing av covid-19, utarbeidet av Folkehelseinstituttet