Kjærkommen krisepakke på 26,76 millioner kroner til Drammens næringsliv

Alle virksomheter i Drammen, som har hatt minst 30 prosent omsetningssvikt i perioden fra november 2019 til februar 2021, kan søke innen 15. april.

Det var tverrpolitisk enighet, da drammenspolitikerne tirsdag 16. mars vedtok kriteriene for tildeling av 26,76 millioner kroner til kommunens hardt rammede næringsliv.  Målet er å bidra til at bedrifter overlever pandemien, og at arbeidsplasser bevares.

Midlene er tildelt kommunen i forbindelse med Stortingets behandling av om økonomiske tiltak i møte med pandemien (2020–2021), der det ble bevilget nye 1000 millioner kroner under posten «kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter».

Ordfører Monica Myrvold Berg sier at hun er glad for at Drammen kommune har fått statlige midler og kan gi en ny håndsrekning til de hardest rammede bedriftene. Dette som et bidrag til å komme over kneika inntil man igjen kan lette på smitteverntiltakene.

– Jeg håper det kan gi litt ekstra motivasjon og håp for næringslivet i denne krevende tiden, sier Drammens ordfører.

Ordfører Monica Myrvold Berg utenfor rådhuset
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg.

Smitteverntiltak medfører store omsetningstap

Deler av næringslivet sliter kraftig, som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Noen virksomheter har stengt helt ned, mens andre har holdt åpent med redusert aktivitet. Felles for mange er at smitteverntiltakene har medført store omsetningstap. Hensikten med disse midlene er derfor å bidra til å redusere tapet for dem som er hardest rammet.

Smitteverntiltakene har truffet mange ulike bransjer, noen mer enn andre. Kompensasjonsordningen henvender seg til virksomheter som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale og lokale smittevernhensyn i form av nedstenging eller betydelig begrenset drift.

Håndsrekning i krisetid

En del arbeidsplasser har dessverre allerede gått tapt, og mange flere står i fare.

Næringssjef Toril Lislien er fornøyd med at Drammen kommune igjen kan gi bedriftene en ny håndsrekning:  

– Mange har likviditetsproblemer og trenger rett og slett friske midler for å betale noen av sine faste kostnader, sier næringssjef Toril Lislien, og legger til:

 – Vi har fått tilbakemeldinger fra næringslivet som sier at selv relativt små beløp kan ha stor betydning for mange bedrifter. Jeg oppfordrer alle berørte virksomheter om å følge med på informasjon som kommer.

Næringssjef Toril Lislien portrett
BILDE: Næringssjef Toril Lislien er glad for at Drammen kommune kan gi en ny håndsrekning til de hardest rammede bedriftene i forbindelse med koronasituasjonen.

Innspill fra næringslivsorganisasjonene

Drammen kommune har også denne gangen samarbeidet tett med næringslivsorganisasjonene om innretningen av den kommunale kompensasjonsordningen. NHO Viken, NHO Reiseliv, Hovedorganisasjonen Virke og Næringsforeningen i Drammensregionen har gitt innspill.

Det er lagt vekt på å utvikle en enkel søkerutine, med påfølgende rask vurdering og utbetaling. Formannskapet vedtok den 16. mars at virksomheter som faller inn under følgende kriterier kan søke:

  1. Virksomheter som kan dokumentere en omsetningssvikt på minimum 30 prosent, med utgangspunkt i godkjent regnskap fra driftsåret 2019
  2. Virksomheter som er etablert etter 2019 kan også søke ved å fremlegge dokumenterte regnskapstall/budsjett-tall på forventet omsetningssvikt for den omsøkte perioden
  3. Virksomheter som kan dokumentere/sannsynliggjøre at en kompensasjon vil bidra til å bevare arbeidsplasser
  4. Virksomheter som kan bekrefte at det ikke er forventet konkurs og at det er grunnlag for fortsatt drift i virksomheten i overskuelig tid

En utfyllende kunngjøring med elektronisk søknadskjema og oversikt over dokumentasjonskrav legges ut på kommunens hjemmeside i begynnelsen av uke 12.

Kunngjøring vil også bli sendt via Altinn direkte til det lokale næringslivet. Søknadsfrist er 15. april.