Har du en idé som vil gjøre nærmiljøet ditt bedre? Nå kan frivillige organisasjoner, lag og foreninger på Strømsø søke inntil 30 000 kroner til sosiale, fysiske eller allmennkulturelle nærmiljøtiltak. Søknadsfristen er 1. november.

Områdesatsingen Strømsø 2030 er et samarbeid mellom staten og Drammen kommune for å styrke innbyggernes levekår og utjevne sosiale forskjeller i kommunedel 7, som omfatter Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen. Satsingen foregår frem mot 2030, og får bevilgninger over statsbudsjettet. Som en del av områdesatsingen på Strømsø lyses det nå ut tilskuddsmidler til nærmiljøtiltak i kommunedelen.

Gate med bilder på Strømsø Drammen
BILDE: Har du en idé som vil gjøre nærmiljøet ditt bedre?

Vil skape lokalt engasjement 

Bo - og nærmiljøkvaliteter er ett av innsatsområdene i områdesatsingen. Som en del av dette arbeidet vil kommunen teste ut en tilskuddsordning for nærmiljøtiltak.

Formålet med ordningen er å skape lokalt engasjement og dugnadsinnsats, samt styrke innbyggernes tilhørighet til nærmiljøet og kommunedelen.

–  Tilskuddsordningen er kun ett av mange tiltak for å styrke de fysiske og sosiale nærmiljøkvalitetene på Strømsø. En områdesatsning går over mange år, og de fleste store prosjekter tar det tid å se resultater av. Med disse midlene kan vi skape synlige resultater raskt, i samarbeid med innbyggerne, og basert på lokale behov, sier ordfører Monica Myrvold Berg, som leder den politiske styringsgruppa for områdesatsingen.

Ordfører Monica Myrvold Berg
BILDE: Monica Myrvold Berg i Tollbugata på Strømsø

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige og andre aktører som ønsker å gjennomføre sosiale, fysiske og allmennkulturelle tiltak som bidrar til å gjøre kommunedelen enda mer inkluderende og hyggelig. I første omgang er det satt 30 000 kr som maks søknadssum per søker, med et totalt budsjett for ordningen på 300 000 kr.

Det går an å søke tilskudd til alt fra nabolagsfest, kulturelle arrangementer som teaterforestilling, konsert og festival, men også til for eksempel parkbenker, belysning, nabolagshage eller oppgradering av uteområder eller lekeplasser.

Det er enkelt å søke, og man kan gjøre det både digitalt og på papir. Ønsker du veiledning kan du få det på Innbyggertorget på Knutepunkt Strømsø.

Barn som sykler på knutepunkt Strømsø
BILDE: Kanskje uteområdet trenger oppgradering?

Fagleder for kultur ved Knutepunkt Strømsø, Stine Brastad Blekkan administrerer tilskuddsordningen og oppfordrer frivillige organisasjoner, lag og foreninger, men også sameier, borettslag, beboer- og velforeninger og næringsaktører til å tenke sammen om hvordan de kan gjøre nærmiljøet sitt bedre.

–  Mange har kanskje vært ensomme og isolerte under pandemien, og en nabolagsfest kan være en fin måte å bli kjent med naboene på nytt og utvide nettverket sitt. Eller kanskje sameiet vil friske opp uteområdet sitt eller foreningen deres drømmer om å arrangere en konsert?, sier Stine Brastad Blekkan.

Mennesker som griller ved en bålpanne
BILDE: Nabolagsfest

–  Vi er spent på hva slags søknader som kommer inn, og håper med denne ordningen at vi kan gjøre områdesatsingen bedre kjent og mobilisere innbyggere og lokale aktører. Dette er en start, og vil gi oss gode erfaringer for det videre arbeidet med å styrke fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter på Strømsø, sier Brastad Blekkan.

Nærutvalget i kommunedel 7 er involveres i utvelgelsesprosessen. Nærutvalget består av politikere og innbyggere som kjenner området godt.

Har du en god idé? Husk å søke senest 1. november!