Nå er det Nok – også i Drammen

Nok.Drammen blir per 19. november, på «Verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn», ett av 16 Nok-sentre i Norge. Sentrene arbeider mot seksuelle overgrep.

Nok.Drammens lokaler i Wergelandsgate på Bragernes i Drammen.
BILDE: Tidligere BRiS, nå Nok.Drammen, har flyttet til nye lokaler i Wergelandsgate 13 på Bragernes i Drammen.

BRiS, Buskerudregionenes kompetanse og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, som startet sin virksomhet 31. oktober 2006 får 19. november nytt navn, profil og logo – altså Nok.Drammen. 

Målet med profilendringen er økt brukervennlighet og bedre tilgjengelighet for brukere over hele Norge.

Sentrene får også en felles nettside.

En felles profil skal blant annet føre til:

  • at flere i målgruppa får kjennskap til tilbudet
  • bedre tilgjengelighet med felles nettsider for alle sentrene
  • tydeliggjøring av at det finnes tilsvarende tilbud over hele landet
  • bedre landsdekkende kommunikasjon om tilbudet gjennom felles kampanjer, brosjyrer med mer
  • bedre brukerrettigheter gjennom synliggjøring av sentrenes felles etiske og faglige grunnlag

Nok er nok

Nok signaliserer et tydelig stopp-punkt og gjenspeiler sentrenes felles visjon: «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep». Samtidig henviser navnet til målgruppas egenkraft og styrke. Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og framtid i tråd med slagordet «Sammen finner vi veien videre».

Sentrene skal være:

  • et inkluderende og tverrfaglige lavterskeltilbud med høy kompetanse.
  • et gratistilbud med blant annet enesamtaler, gruppesamtaler og sosiale tilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende

Samtidig jobber Nok-sentrene med forebyggende arbeid.

Nok.Drammens lokaler stua
BILDE: Lokalene er hyggelig innredet, og her skal alle føle seg velkommen i trygge omgivelser.

Gratis samtaletilbud

Er du eller noen du kjenner utsatt for seksuelle overgrep? Trenger du noen å snakke med? Ikke nøl med å ta kontakt med Nok. Drammen.

Alle kommuner i gamle Buskerud, samt Jevnaker, er bidragskommuner, og personer utsatt for seksuelle overgrep fra disse kommunene får gratis samtaletilbud. Tilbudet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og man trenger ikke henvisning for å ta kontakt.

Nok.Drammen har sine lokaler i Wergelandsgate 13. Åpningstider er mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra klokka 08.00-15.30, torsdag klokka 08.00-18.00. Telefon 32 04 58 00.

Fra 19. november kan du finne informasjon på nettsida til nokdrammen.no eller via Facebook.