Nominerte til Frivillighetsprisen 2020

Frivilligheten gror i Drammen kommune og snart skal årets Frivillighetspris deles ut. Juryen fikk inn 44 forslag med kandidater. Nå sitter juryen igjen med ti kandidater. Lørdag kåres vinneren.

Juryen har hatt en vanskelig jobb med å velge ut finalistene blant alle de gode forslagene. Ti kandidater går nå videre til finalen. Prisvinneren får 40.000 kroner som den, eller de må donere til en organisasjon.

– Det legges ned en imponerende mengde frivillig arbeid i Drammen. Gjennom frivillighetsprisen håper vi å kunne vise hvor mye vi setter pris på denne innsatsen, sier leder av juryen for frivillighetsprisen, Mads Hilden (Ap).

Mads Hilden
BILDE: Selve prisutdelingen skulle bli en fest, men på grunn av smittesituasjonen blir det dessverre ikke mulig å samle finalistene i år sier, Mads Hilden (Ap), leder av juryen for frivillighetsprisen.

Vinneren blir offentliggjort på FNs frivillighetsdag 5. desember. Samme dag kan du lese om utdelingen på kommunens hjemmeside. 

Den er første gang en felles frivillighetspris for nye Drammen kommune skal kåres. I fjor ble det delt ut én i hver av de tidligere kommunene.

– Vi ser at de nominerte gjenspeiler den store bredden innen frivillighet og de er spredt utover hele kommunen, sier leder av juryen for frivillighetsprisen.

Prisvinneren for 2020 vil være Drammen kommunes kandidat til den store nasjonale frivillighetsprisen som deles ut i 2021.

De nominerte i alfabetisk rekkefølge

Barnekreftforeningen Buskerud for sitt arbeid for familier med kreftrammede barn og hvordan de har utviklet tilbudet sitt gjennom en tiårsperiode fra nesten ingen ting til alt de er i dag. hvordan de har stilt opp for familiene i den vanskelige koronasituasjonen, gir pusterom for både barna og familiene deres.

Benedikte Hafr, Elvebyen HK for sitt engasjement for barn og unge og deres muligheter for å delta i gode fritidstilbud på tross av sosiale og økonomiske forskjeller, og for oppbyggingen av Elvebyen HK fra en liten klubb med 32 spillere til et solid tilbud med mer enn 150 aktive medlemmer - og for at hun er så mye mer enn «bare» en håndballtrener.

Berger Kirkes Venner for deres formidable innsats for å restaurere og bevare det viktige kulturminnet Berger kirke med bårehuset og kirkegården. For deres 2157 dugnadstimer, for deres mange pengeinnsamlinger og for å sikre at befolkningen kan fortsette å feire viktige merkedager som dåp, konfirmasjon og bryllup i deres nærmiljø.

DNT Ung Drammen for deres kjempeløft i frivillig innsats og aktivitet for ungdom i regionen de siste to årene. For deres arbeid for miljøet, for deres formidable satsing på inkludering, for deres fokus på både fysisk og psykisk helse og for at de er en fantastisk formidler av demokratiet.

Ekteparet Runar og Anne Jakobsen for over 60 år lang frivillig innsats for speideren KFUK/KFUM, men også for deres engasjement for enkeltmennesker og de svakeste i samfunnet vårt- et engasjement som strekker seg langt utenfor speideraktivitetene og det man kan forvente. Og for at de har bidratt til stor grad av inkludering, friluftsglede for at de er gode og sjenerøse menneskevenner.

Fiskestellgruppen i Drammenssportsfiskere for deres tilrettelegging for fiske i Finnemarka og Drammensmarka, for deres engasjement i viktige saker som omhandler forvaltning av våre felles ressurser, for samarbeid om Gapahuker og tilrettelegging for friluftsglede og for deres betydelige antall dugnadstimer for oppsyn og rydding i marka hvert år.

Ingvild Juvkam Dyve og ekte kjærlighet på Gulskogen for prosjekt med gratis fritidstilbud til alle elever fra 4. til 10. trinn. For initiativet, engasjementet og samlingen av mange gode krefter i lokalmiljøet, for inkludering, samhold og likhet og for arbeidet med å skape et varmere lokalsamfunn.

Banemannskapet ved Solbergbanen - Ola Austad, Thomas Bakken, Vidar Hagen og Bent Ole Bakken (SSK Islaget) for deres langvarige innsats og betydelige timer arbeid for å sikre barn, unge, voksne og familier muligheten til å drive idrett, lek og fritidsaktiviteter på Solbergbanen. For å skape et samlingssted for lokalsamfunnet og for å gå foran som gode eksempler på frivillig innsats.

Rett fram opplevelser for deres arbeid og lokale engasjement for barn, ungdom og familier som av ulike årsaker faller utenfor. For deres viktige aktiviteter og opplevelser for de som trenger det mest, for at de er tilgjengelige for familiene i hverdagen og året rundt, og for at de skaper glede og gode minner for mange mennesker som kanskje ikke hadde fått dette uten dem.

Vassåsens Venner for deres fantastiske arbeid med å gjenskape husmannsplassen Vassås med omkringliggende kulturlandskap slik den fremsto på 1800-tallet. For å ha skapt en møteplass for alle og for deres arbeid med inkludering, økt friluftsglede, kulturelle innslag og masse hyggelige aktiviteter til glede for veldig mange mennesker.

Juryen

– Vi har valgt å kun ha tre politikere i juryen på ti. Det er ekstra stas å få jobbe sammen med representanter for rådene og innbyggere og det gir oss nye synsvinkler, sier leder av juryen.

Disse sitter i juryen for Frivillighetsprisen 2020.

  • Mads Hilden (leder i hovedutvalget kultur, idrett og frivillighet)
  • Kari Alvim (hovedutvalget kultur, idrett og frivillighet)
  • Kjell Arne Hermansen (hovedutvalget kultur, idrett og frivillighet)
  • Aslaug Brandt Trondsen (medlem av eldrerådet)
  • Rian Adam Sadiq (medlem av ungdomsrådet)
  • Frank-Erik Hostvedt Knudsen (medlem av råd for personer med funksjonsnedsettelse)
  • Thea Glimsdal Temte (medlem av kulturråd/interimstyret)
  • Per Burud (styreleder av Drammen Idrettsråd)
  • Audun Støren (medlem av Drammen Friluftsforum)
  • Bente Bostrøm (representant Drammen sanitetsforening)